De Sint-Niklaaskerk

Binnen in Sint-Niklaaskerk

Over de precieze oorsprong van de Sint-Niklaaskerk tasten we nog in het duister. De naam “Buggenhout” komt voor het eerst voor in een akte van 1125. Op dat ogenblik staat er al een kerk(je), maar vermoedelijk nog niet zo lang. We situeren ze omstreeks 1100, gelet op de patroonheilige Sint-Niklaas.

In die 900 jaar heeft de kerk heel wat meegemaakt. Meer dan eens werd ze beschadigd, weer opgeknapt, vergroot, verder versierd. Op het einde van de 18e eeuw is ze te klein geworden voor de groeiende bevolking. Omstreeks 1781 wordt de bestaande kerk verlengd en komt de toren ervoor. Vroeger had ze een klein torentje op de plaats waar de beuken elkaar kruisen.
Toen kwam ook het huidige orgel.
De grote verfraaiing binnenin gebeurt omstreeks 1886. Uit die periode dateren de glasramen, de schildering van de muren en de houten lambrisering.

Omheen de kerk lag het kerkhof, zoals dat toen hoorde. In 1859 werd het huidige kerkhof in de Kerkhofstraat aangelegd, maar het oude kerkhof rondom de kerk werd pas opgeruimd in 1874 bij de bouw van het gemeentehuis.

Het orgel is als monument al beschermd sinds 1980, de kerk en het meubilair sinds 2002.