doopsel

Door uw kindje te laten dopen, drukt u als ouders uit dat u het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden. Dankzij uw keuze voor het doopsel, laat u uw kind thuiskomen in een gemeenschap van gelovige mensen. Welkom alvast in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. 

In het doopsel worden mensen ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
Wie gedoopt wordt, wordt verder op een diepe manier verbonden met Jezus Christus. Paulus verwoordt dit uitdrukkelijk: gedoopt worden is binnengaan in de dood van Christus, sterven en begraven worden met Hem maar ook met Hem verrijzen (vgl. Rom 6). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. We zijn allen kind van dezelfde God geworden.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. De symboliek rond water beweegt zich rond twee brandpunten: leven en vruchtbaarheid enerzijds en dood en vernietiging anderzijds. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden in de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. In het doopsel worden we bevrijd van alle zonden opdat we ‘deel zouden krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 P 1, 4). Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper” (Kol 3, 9-10).

Naar de veelgestelde vragen over het doopsel…

De antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ) zijn ook te lezen in het Magazine ‘Nieuw leven’, uitgegeven bij Halewijn.

U kunt ook de folder hier lezen of bestellen bij de uitgeverij Halewyn: Kiezen_voor_het_doopsel

 

Klik hier voor de uitleg over de voorbereiding voor de Buggenhoutse kerken.

Klik hier voor het online invullen van de doopselaanvraag.

Een aanvraag gebeurt minstens een maand voor de gewenste doopdatum.

Klik hier voor de contactinfo van onze secretariaten.

 

Denderbelle – Wieze Lebbeke centrum O.L.V. Buggenhout Opstal Opdorp

Voor de Lebbeekse kerken zijn er meestal twee doopzondag per maand, afwisselend in één van de drie kerken.

Een eerste gemeenschappelijke doopviering gaat door om 14.00 u.,

een eventuele tweede om 15.00 u.

Voor de Buggenhoutse kerken is er één doopzondag per maand, afwisselend in één van de drie kerken.

De doopviering gaat door om 14.00 u. in groepjes van maximaal 4 kindjes, indien meer dan vier aanvragen, dan is er ook een doopviering om 15.00 u.

 

Doopzondagen 2020

05/01/20 Denderbelle

19/01/20 Lebbeke 

02/02/20 Wieze 

(tijdens de eucharistieviering van 9.30u.) 

16/02/20 Lebbeke 

01/03/20 Wieze 

15/03/20 Lebbeke 

11/04/20 Lebbeke

(Paaswake 21 uur) 

17/05/20 Lebbeke 

07/06/20 Denderbelle 

21/06/20 Lebbeke 

19/07/20 Lebbeke 

02/08/20 Denderbelle 

16/08/20 Lebbeke 

06/09/20 Wieze 

20/09/20 Lebbeke 

04/10/20 Denderbelle 

18/10/20 Lebbeke 

15/11/20 Lebbeke 

06/12/20 Wieze 

20/12/20 Lebbeke 

Doopzondagen 2020

08/11/20 Opdorp

06/12/20 Opstal

 

Doopzondagen 2021

10/01/21 Buggenhout

07/02/21 Opdorp

14/03/21 Opstal

04/04/21 Buggenhout (Pasen)

09/05/21 Opdorp

06/06/21 Opstal

04/07/21 Buggenhout

01/08/21 Opdorp

05/09/21 Opstal

03/10/21 Buggenhout

07/11/21 Opdorp

05/12/21 Opstal

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Doopselsacrament