Aanmeldingsformulier erediensten

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni het licht op groen gezet voor de godsdiensten in ons land zodat we vanaf 8 juni opnieuw kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden.

Misschien zullen in deze eerste tijd onze vieringen omwille van alle beschermende maatregelen wat minder hartelijk lijken. Maar toch kunnen we ons daarom niet minder laten voeden door zijn Woord en Brood, op de adem van de Geest. En wie een broze gezondheid heeft of om andere redenen twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog de vieringen op radio en televisie.

De overheid heeft vastgelegd dat er een afstand van anderhalve meter moeten worden gerespecteerd. Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen kunnen samenzitten. Hierdoor zal dit aantal in kleinere kerken nog lager liggen. Het is niet vanzelfsprekend, maar de veiligheid en de gezondheid van eenieder staan voorop. 

Om ervoor te zorgen dat je een plaatsje hebt of geen onnodige verplaatsing wordt gemaakt, dien je voor de vieringen aan te melden.

Je zal per kerende een bevestigingse-mail ontvangen die je dient af te drukken en aan de ingang van de kerk moet kunnen laten zien.

Zonder aanmelding kunnen we dus helaas niet beloven dat je zal kunnen deelnemen aan die viering.

ER KAN INGESCHREVEN WORDEN VANAF MAANDAG VOORAFGAAND AAN DE VIERINGEN

Breng steeds een mondmasker mee !!! 

 

Contactgegevens
Op dit e-mailadres wordt een bevestiging gestuurd dat je dient af te drukken en dient te tonen aan de ingang van de kerk.
Eredienst
Privacy

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. (algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016)

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

De vermelde persoonsgegevens worden opgeslagen voor verdere opvolging (zoals bijv. contacttracing) en worden, tenzij anders vermeld, enkel en alleen gebruikt voor de aanmelding van de vermelde viering.

Ik geef toestemming voor het gebruik van de contactgegevens voor het toesturen van parochiaal nieuws.