Goede Vrijdag - Kruisweg Lebbeke 2018

30/03/2018

30 maart: viering Goede Vrijdag in de parochiekerk te Denderbelle

Op Goede Vrijdag kon men in de namiddag in de kerk een Stille Kruisweg houden. Anderen thuis houden nog aan het gebruik om eventjes te bidden om 15.00 u in de namiddag.

De avonddienst in Denderbelle was een sobere viering, typisch en eigen aan deze liturgie. De viering zelf was opnieuw opgebouwd rond het beluisteren van het gezongen lijdensverhaal, een wat langer bidden in de voorbede en de kruishulde. Door de sobere viering en de stilte mocht men al vermoeden dat de dood niet het laatste is in het leven van een gelovige. Ook hier was het koor samengestelde uit een samenstelling van koorleden van verschillende kerkplekken. Ze luisterden deze viering in samenwerking op, en dat appreciëren, gezien de drukte van de Goede Weekdiensten.

Diaken Petrus vestigde de aandacht tijdens zijn woord dat het lijden van Christus een niet te onderschatten deel uitmaakt van het verlossend aspect van ons geloof. Een goede bezinning op het lijden als offer en de dood als ultieme verzoening wordt soms weleens vergeten in onze hedendaags kerkelijk en liturgisch spreken. Toch is het goed om dit steeds in herinnering te roepen in het licht van Pasen.

'wij aabidden U Christus en loven U. Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt'. Telkens wordt er geknield bij de gebedsacclamatie.