Levensbeschrijving

Ze werd als Thérèse Martin geboren op 2 januari 1873 te Alençon, als jongste dochter van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin.

Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar roeping was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar gevoel voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië).

Op haar vijftiende vroeg ze dispensatie aan paus Leo XIII om te mogen intreden in het klooster. In 1890 deed ze haar professie en kreeg ze de zorg over de novicen toebedeeld. Zelf wilde ze geen non worden maar altijd novice blijven.

Op aanwijzingen van haar zus, die tevens overste was, begint ze in 1895 met haar levensverhaal op te schrijven.

Het jaar daarop werd tuberculose bij haar vastgesteld en op 24-jarige leeftijd stierf ze aan de ziekte op de avond van 30 september 1897.

 

Volksgeliefde heilige

Niettegenstaande haar kort leven wist Thérèse van Lisieux door haar diepe verbondenheid met Jezus het geloof heel dichtbij te brengen en zeer intens te vertellen. Dit is mede de reden dat haar autobiografie “Geschiedenis van een ziel” zeer populair is en in 40-tal talen is vertaald.

Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Theresia als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes-Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen.

Ze wordt gewoonlijk afgebeeld met een rozentuil in haar hand. Ze werd patrones van missionarissen wereldwijd en het missiewerk. Zij zelf zou heel graag missionaris geworden zijn, maar haar broze gezondheid liet het niet toe. Theresia is ook de patrones van Frankrijk en Rusland. Om haar te onderscheiden van de grote Teresa van Avila wordt zij ook wel genoemd “de kleine Theresia”.

Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van Theresia een enorme basiliek gebouwd, die jaarlijks door vele pelgrims en toeristen uit alle conti­nenten wordt bezocht.

In maart 2009 verscheen het boek Kleine Zielen van Kristien Hemmerechts. Het verhaal gaat over de kleine Marthe, die met haar moeder op bedevaart trekt naar Lisieux. Daar wordt haar leven verstrengeld met dat van Theresia van Lisieux.

 

Vroegere Dierick-kapel

Was gelegen in de Tweehaag, een trage weg, die de Vitsstraat verbindt met de Stenenmolenstraat en uitmondt in de Veldstraat.

In de nasleep van de zaligverklaring van de H. Theresia werd ze aanroepen tegen allerlei ziekten, vooral de gevreesde tuberculose.

In 1926 beloofde de eigenaar van de voormalige kapel, tijdens een ernstige ziekte, dat indien hij mocht genezen, een bidplaats zou oprichten ter ere van de H. Theresia van Lisieux.

De man genas en hield zich aan zijn belofte. Hij leefde nadien nog ruim tien jaar en overleed op 80-jarige leeftijd in 1937.

P. Cooreman bouwde in 1929 in opdracht van de familie Dierick de vroegere private Theresiakapel, waarvoor Jan Rottiers het timmerwerk voor zijn rekening nam.

Dit bedehuis stond op het kadasterperceel sectie B, 672, had een klein portaal, afgesloten door een dubbele deur, waarachter op het altaar een gipsbeeld van de H. Theresia stond, geflankeerd door enkele vazen en kandelaars met kaarsen.

 

Huidige kapel

Toen het voormalig huis, gronden en aanhorigheden van de familie Dierick in de Vitsstraat 68, verkocht werden, veranderde de kapel van eigenaar. De nieuwe bezitters zijn het echtpaar Bernard De Lafonteyne - Patty Ongena. Zij waren in deze omgeving op zoek naar een geschikte woning en vonden te Opdorp een doening die hen aanstond. De aanwezigheid van een kapelletje bleek geen enkel bezwaar op te leveren. Integendeel, oma Maria Moreels deed een belofte om de kapel volledig op te knappen, wanneer de verkoop gunstig zou verlopen. En zo geschiede voorwaar.

Toen men het woonhuis begon te renoveren werd ook de kapel aan een expertise onderworpen. Bij nader onderzoek bleek dat haar toestand zeer slecht was en dringend moest hersteld worden. Het dakgebinte en het houtwerk zouden volledig vervangen moeten worden en de bepleisterde muren waren onderaan zwaar aangetast door opstijgend vocht, bij zoverre dat een volledige nieuwbouw zich opdrong. De firma Mark Moyens uit de Wiesbeek te Opstal toog aan het werk. Nu de werkzaamheden voltooid zijn lijkt de huidige kapel sprekend op de voorgaande, met dien verstande, dat het uitzicht met het woonhuis één geheel vormt. Een smeedijzeren poortje verleent toegang aan eventuele bezoekers. De overbodige beplanting werd gedeeltelijk weggenomen zodat het kapelletje duidelijk zichtbaar wordt. In de puntgevel wordt een titelplaatje aangebracht van de H. Theresia b.v.o.

 

Jozef Bruyland

there1
there2
there3

Zoeken

Dekenaal nieuws