Nieuws

Werken rond de kerk in  Denderbelle

Door de werken rond de kerk in Denderbelle is de toegang tot het kerkgebouw moeilijk en niet veilig. Ook de bereikbaarheid, zowel met de wagen als te voet, is nog niet mogelijk. De vieringen gaan voorlopig door in de kerk van Wieze. We vermoeden dat er opnieuw weer vieringen kunnen doorgaan vanaf september. Maar we zullen hierover nog berichten.
Lees meer »

Vakantieregeling eucharistievieringen Buggenhout

Tijdens de maanden juli en augustus kiezen we ervoor om, net als vorig jaar, het aantal eucharistievieringen af te bouwen. We plannen afwisselend één viering in Opdorp en één in Opstal, op het gewone uur. De vieringen in Buggenhout-centrum blijven behouden. Bewaar bijgevoegde pdf met overzicht, zo kom je niet voor gesloten deuren te staan.
Lees meer »

Iemand de baard afdoen…

Een bijzonder gelovige uit Lebbeke, waar ik veel respect voor heb, spreekt mij soms eens aan over mijn haargroei op mijn gezicht. Haar standpunt is duidelijk: ik moet mijn baard afdoen, geschoren zijn, want… baarden zijn voor missionarissen. Dit bijzonder standpunt is ook lang een trend geweest bij veel priesters uit de vorige generaties, die tot op vandaag, zich gladscheren omdat ze het...
Lees meer »

Onze parochiesecretariaten gaan even met vakantie !

Het secretariaat te Lebbeke is gesloten : - Vanaf maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli - Vanaf maandag 22 juli tot vrijdag 26 juli Het secretriaat te Buggenhout is gesloten op donderdagen 18 juli, 8 en 15 augustus
Lees meer »

Gebedsviering Van Doorens kapelletje - Buggenhout

Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Om God te bidden en Maria te danken, te loven en te vragen... alles wat wij, onze buurt en gemeenschappen nodig hebben. Woensdag 14 augustus om 19 uur aan Van Doorens Kapelletje in de Zittingweg te Buggenhout. Allen welkom, breng vrienden en familie mee.
Lees meer »

We vieren Maria’s tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus 2019 vieren we in het hartje van de augustus maand het feest van Maria ten Hemelopgenomen. In Jeruzalem en Ephese mocht ik een aantal jaren terug de Dormitio kerk bezoeken. Het is een bidplaats waar men gedenkt dat Maria is ingeslapen in God. Een beetje alsof ze naar bed gaat en blijft slapen, maar dan in de schoot van God. De gelovigen, volgens de Oosterse ritus,...
Lees meer »

Verslag Lourdes van pater Herman en van bedevaarder

Pater Herman schreef over de Lourdesbedevaart een artikel dat verschijnt in parochieblad 29 (editie Buggenhout): Een verslagje van een bedevaarder en foto's van de Lourdesbedevaart kan u terugvinden onder 'Foto's'. https://www.parochiebuggenhoutlebbeke.be/foto-s/lourdesbedevaart-2019...
Lees meer »

Vakantiekaartjes...

We willen deze vakantie de schoonheid van de schepping in beeld brengen, dat kan als we samen werken! Ook cultuur is belangrijk. We nodigen jullie uit een vakantiekaartje te sturen naar het secretariaat, Pastorijstraat 5, Buggenhout of naar Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke. Kaartjes uit eigen land, uit het buitenland, dichtbij of ver weg, misschien wel van de andere kant van de planeet.....
Lees meer »

Vakantieregeling Parochieblad Buggenhout en Parochieblad Lebbeke

Om de redacties van het parochieblad ook enige weken aansluitende vakantie te gunnen, is volgende vakantieregeling van kracht: Voor parochieblad Buggenhout: - Het parochieblad dat verschijnt op 26 juni bevat de tekst van drie weken (26-27-28). Teksten ten laatste op 16 juni bezorgen bij de plaatselijke redacties. - Het parochieblad dat verschijnt op 17 juli bevat ook de tekst van drie weken (29-...
Lees meer »

Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Jak 4,1

Ruzies , het komt in de beste families en gezinnen voor … ook onder christenen. Paulus, schrijft er over in zijn eerste en tweede brief aan de Korintiërs. De meest gekende passage is die gericht aan de Galaten, waar hij reageert tegen hen die niet leven volgens de Geest: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en...
Lees meer »

Pagina's