Nieuws

Vakantieregeling eucharistievieringen Buggenhout

Tijdens de maanden juli en augustus kiezen we ervoor om, net als vorig jaar, het aantal eucharistievieringen af te bouwen. We plannen afwisselend één viering in Opdorp en één in Opstal, op het gewone uur. De vieringen in Buggenhout-centrum blijven behouden. Bewaar bijgevoegde pdf met overzicht, zo kom je niet voor gesloten deuren te staan.
Lees meer »

Verslag Lourdesbedevaart

Een verslagje en foto's van de Lourdesbedevaart kan u terugvinden onder 'Foto's'. https://www.parochiebuggenhoutlebbeke.be/foto-s/lourdesbedevaart-2019...
Lees meer »

Vakantiekaartjes...

We willen deze vakantie de schoonheid van de schepping in beeld brengen, dat kan als we samen werken! Ook cultuur is belangrijk. We nodigen jullie uit een vakantiekaartje te sturen naar het secretariaat, Pastorijstraat 5, Buggenhout of naar Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke. Kaartjes uit eigen land, uit het buitenland, dichtbij of ver weg, misschien wel van de andere kant van de planeet.....
Lees meer »

Vakantieregeling Parochieblad Buggenhout en Parochieblad Lebbeke

Om de redacties van het parochieblad ook enige weken aansluitende vakantie te gunnen, is volgende vakantieregeling van kracht: Voor parochieblad Buggenhout: - Het parochieblad dat verschijnt op 26 juni bevat de tekst van drie weken (26-27-28). Teksten ten laatste op 16 juni bezorgen bij de plaatselijke redacties. - Het parochieblad dat verschijnt op 17 juli bevat ook de tekst van drie weken (29-...
Lees meer »

Het secretariaat van Lebbeke gaat even met vakantie !

Vanaf maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli Vanaf maandag 22 juli tot vrijdag 26 juli
Lees meer »

Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Jak 4,1

Ruzies , het komt in de beste families en gezinnen voor … ook onder christenen. Paulus, schrijft er over in zijn eerste en tweede brief aan de Korintiërs. De meest gekende passage is die gericht aan de Galaten, waar hij reageert tegen hen die niet leven volgens de Geest: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en...
Lees meer »

Werken rond de kerk in  Denderbelle

Door de werken rond de kerk in Denderbelle is de toegang tot het kerkgebouw moeilijk en niet veilig. Ook de bereikbaarheid, zowel met de wagen als te voet, is nog niet mogelijk. De vieringen gaan voorlopig door in de kerk van Wieze. Tijdens de noveen van de H.-Cornelius zullen de leden van de kerkfabriek wel proberen om de kerk open te stellen. We vermoeden dat er opnieuw weer vieringen kunnen...
Lees meer »

info over Vormsel en Eerste communie in 2020 in de parochie in Buggenhout-Lebbeke

info over Vormsel en Eerste communie in 2020 Willen jullie graag dat jullie meisje of jongen volgend jaar gevormd wordt of voor het eerste te communie gaat? Voor onze parochies zijn er infoavonden : Voor de eerste communie: Donderdag 13 juni om 19u in de kerk van Lebbeke Vrijdag 14 juni om 19u in de kerk van Buggenhout Voor het vormsel: Donderdag 13 juni om 20u in de kerk van Lebbeke Vrijdag 14...
Lees meer »

Lourdesbedevaart

Op maandag 3 juni vertrekken 40 parochianen samen met pater Herman naar Lourdes. We wensen hen een deugddoend en inspirerend verblijf en een behouden reis. Thuisblijvers die een intentie willen meegeven met de bedevaarders kunnen deze tot zondag 2 juni deponeren in de brievenbus van de pastorij te Buggenhout.
Lees meer »

Proficiat aan onze vaders

Het was feest zondag voor alle vaders in het land. Je kon het zien aan alle winkels, je kon het lezen in de krant. En al ben je heus niet jarig, ik was zondag toch net zo blij. je kreeg dit mooie versje en ook nog een pakje erbij! Niet het cadeau is belangrijk, maar de attentie. Aan alle vaders en alle mannen die als een vader zijn voor een ander, Nog een late zalige feestdag! priester Leenknegt
Lees meer »

Pagina's