Pinksternoveen 2022

Aan alle gelovigen van het bisdom Gent

Beste mensen,

Pinksteren is het feest van de gave van de heilige Geest. Hij alleen kan deze wereld de vernieuwing schenken die zo broodnodig is. In deze tijden na of nog met de coronapandemie, met de gevolgen van de klimaatverandering en een oorlog zo dichtbij, moeten we met aandrang bidden om die vernieuwende kracht.

Dat geldt ook voor onszelf. Alleen vernieuwde mensen kunnen de wereld vernieuwen. En het geldt ook voor de Kerk. Paus Franciscus heeft het synodale proces gelanceerd. Dat proces wil de Kerk vernieuwen en dat kan alleen maar wanneer dat gebeurt onder de leiding van de Heilige Geest.

Het is een goede traditie dat in de negen dagen voorafgaand aan dit kerkelijke feest de pinksternoveen wordt gebeden. Dit jaar van 27 mei tot 4 juni.

We starten deze noveen met een eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk in Gent. Eindelijk weer een publieke viering! Iedereen is dus bijzonder welkom op vrijdagavond 27 mei om 19.30u (dag na Hemelvaart) in de kerk op het Sint-Pietersplein.

Voor mensen die ziek zijn of zich moeilijk kunnen verplaatsen of veraf wonen, zullen we ook voorzien in een livestream die via Kerknet (www.bisdomgent.be) zal te bekijken zijn. Je kan de viering ook rechtstreeks volgen op Radio Maria.

Intussen bied ik graag namens de initiatiefnemers aan iedereen het gebedenboekje aan. We sturen het jullie nu al digitaal mee. Je kan het ook vragen via het bisdom of de parochieverantwoordelijken. Gebruik het persoonlijk en in jullie geloofsgemeenschappen en geef het zoveel mogelijk door.

Mijn bisschopsleuze luidt: “In de vreugde van de Geest”. De Geest is het principe van dynamiek en vernieuwing. Hij houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden. Daarom bidden we vandaag met veel overtuiging en vertrouwen: “Kom, heilige Geest, kom”.

+ Lode Van Hecke

Gent, 9 mei 2022

 

Logo Mariaparochie
Pinksternoveen 2022