Vanaf 1 oktober geen mondneusmasker meer verplicht tijdens erediensten, behalve in Brussel

 

Het Ministerieel Besluit dat werd gepubliceerd in Het Staatsblad van 28 september bevestigt wat eerder in media verscheen: vanaf vrijdag 1 oktober vervalt, behalve voor het Brusselse Gewest, de mondneusmaskerplicht voor erediensten. Eerder was de verplichte social distancing al opgeheven. Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven wel verplicht. Meer in het algemeen blijft voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren: in het belang van de eigen gezondheid én in die van de medemens.

 

 

Persdienst van de Bisschoppenconferentie van Belgique

Woensdag 29 september 2021   

 

bisschoppenconferentie

Zoeken

Dekenaal nieuws