parochieploeg
Deze week zijn wij met de leden van de parochieploeg van onze Mariaparochie samen. Het wordt een werkavond met aandacht voor ons team, een evaluatie van de parochieploegwerking en het doornemen van een aantal agendapunten.

Wat is de parochieploeg:

Taak

De taak van de parochieploeg is luisteren en aanspreekpunt van de Kerk ter plaatse zijn. Vanuit deze plaatselijke verankering werkt de parochieploeg aan visie en beleid met bemoediging. Het is een Samengedragen verantwoordelijkheid en zorg voor het geheel. Gebed is de basis en diepste grond van waaruit gewerkt wordt en binnen de ploeg delen we aan spiritualiteit.  De ploeg mag fraterniteit en eenheid uitstralen.

 

Interkerkplek werking

Binnen de parochieploeg is er geen louter ‘vertegenwoordigingsmodel’ vanuit verschillende kerkplekken en geledingen.

Het opzet is: groeien als interkerkplek gemeenschap (‘gemeenschap van gemeenschappen’). Daarbij is de parochieploeg de motor in deze groei. De samenwerking is niet louter een element van ‘noodzaak’… maar ook als verhaal van uitstraling en tekenwaarde (‘samen Kerk’) en kwaliteitswinst.

 

Toekomst van de parochies

“We willen groeien in de richting van een gemeenschap van christenen die in de wereld van vandaag leeft en daar iets kan betekenen, een groep die iets uitstraalt, die fascineert” en dat staat tegenover een  “parochie als  louter bodembedekkende structuur”.

Misschien zal dit in de toekomst meer gedragen en gevoed worden vanuit minder centralere kerkplekken in onze Mariaparochie.

Er is zeker een perspectiefwissel bezig naar een nieuwe – missionaire – kerkgestalte! – met de nodige spanningen. Een minderheidskerk met een langzaam groeiproces en met de nodige ‘groeipijnen’ en ‘weeën’. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet gekend, maar zullen zeker een aantal processen versnellen.

De focus ligt op de toekomst in plaats van het vasthouden van het verleden. De interkerkplek samenwerking als sleutel en tussenstap en als blikverruiming is daarom geen absoluut gegeven en kan in de toekomst anders worden georiënteerd.

 

En…

De parochieploeg is geen ‘superwerkgroep’ en ‘gesloten groepje rond de pastoor’. Ook al mag ze uitstralen wat we als kleine kerkgemeenschap kunnen zijn in de vriendschap, samen bidden en verantwoordelijkheid nemen.

Er is nood aan vorming en vernieuwing van de parochieploegen.

Parochieploegen zijn als (noodzakelijke) schakels en houden best ook een band met een dekenale (en nog bredere) samenwerking.

Kennismaking met andere parochieploegen zorgt ervoor dat we  ‘over het muurtje kijken’ en dat we van elkaar kunnen leren. De parochieploeg zorgt ook best voor een wisselwerking met het dekenaat en zal dus steeds ‘samen beleid voeren in dekenaal perspectief’.

Voor de toekomst is het draagvlak:‘dekenaal samenwerken dat maar zin en kans op slagen heeft mits voldoende plaatselijke verankering’.

Eenheid , ondanks verscheidenheid, zal het wezenskenmerk worden van de toekomst van de geloofsgemeenschappen!

 

Zoeken

Dekenaal nieuws