Driekoningen op 6 januari

We nodigen iedereen uit, en in het bijzonder ook onze jonge gezinnen of grootouders met hun kleinkinderen, om als Driekoningen te komen naar de kerkdienst op zondag 6 januari in Wieze (9:30) of in Lebbeke (11:00). 

 

Misschien lijkt het nog wat vroeg om aan het feest van de Openbaring (Driekoningen) te denken. En toch doen velen dat al! Zij bereiden zich immers voor op het Sterzingen: een actie van Missio voor kinderen, die zich afspeelt rond het feest van de Openbaring. Je vindt al het nodige materiaal op missio.be
 

Drie Wijzen

Sterzangers zijn immers een hedendaagse versie van de Drie Wijzen. Een vrolijke bende die verkondigt dat Jezus is geboren voor alle mensen. Een groep die verantwoordelijkheid opneemt, de Ster volgt en het licht verspreidt.

Middeleeuwen

Onze Sterzangers doen dat al zingend. En daarvoor inspireren ze zich op een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. Toen gingen kinderen al zingend het dorp rond om geld in te zamelen voor het eigen gezin. Onze Sterzangers doen precies hetzelfde, maar dan wel voor de kinderprojecten van Missio.
 

Internationale actie

Sterzingen is een groots gebeuren. In zo'n 140 landen doen kinderen mee! Zo is Sterzingen de ideale actie om te werken rond verbondenheid en de wereldkerk. Bovendien steunen Sterzangers projecten van Missio in diverse landen. Onze Sterzangers zullen tienermoeders in Ivoorkust steunen.
 

Werelderfgoed

Ben je al onder de indruk van deze bijzondere, solidaire actie? Dat was ook de UNESCO, de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur! In 2015 erkende ze Sterzingen immers als immaterieel cultureel erfgoed.

 

Breng de bijdrage die je verzamelde mee naar de viering en leg die in de stal bij de offerande. Het bedrag wordt dan integraal bezorgd aan het Ivoorkustproject van Missio. Kom als Wijzen gekleed en huldig het kerstekind met de gaven.

 

Welkom!!!

 

nieuwjaarsreceptie 

Aansluitend op de viering in Lebbeke biedt de gemeente een nieuwjaarsreceptie aan tot 14:00 u. Er wacht iedereen een hartverwarmende gluhwein, warme chocolmelk of een frisse fruitsap. Er wordt ook een lekker bier van Witkap aangeboden.

 

De kinderen die verkleed zijn ontvangen een attentie van de Drie Koningen en kunnen zich uitleven op de ijspiste. Het Fanfareorkest Lebbeke en nadien DJ Frank Hoogland zorgen voor de nodige ambiance.

 

Na de eucharistie spreekt de burgemeester zijn nieuwjaarswensen uit.