een jaar van Sint-Jozef

Paus Franciscus heeft een jaar van Sint-Jozef aangekondigd van 8 december 2020 tot 8 december 2021, ter ere van de 150e verjaardag van de proclamatie van de heilige als beschermheer van de Universele Kerk door paus Pius IX in zijn decreet Quemadmodum Deus.

 

“Mijn verlangen om dit te doen, nam toe tijdens deze maanden van pandemie, toen we te midden van de crisis ervoeren hoe “onze levens met elkaar verweven zijn en in stand worden gehouden door gewone mensen, mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Mensen die niet in de kranten-koppen en in tijdschriften verschijnen, of in de laatste televisieshow, maar in deze dagen een zekere vorm geven aan de beslissende gebeurtenissen in onze geschiedenis. Artsen, verpleegsters, winkeliers en supermarktmedewerkers, schoonmaakpersoneel, zorgverleners, transportwerkers, mannen en vrouwen die werken om essentiële diensten en openbare veiligheid te verlenen, vrijwilligers, priesters, religieuze mannen en vrouwen, en zoveel anderen. Ze begrepen dat niemand alleen wordt gered ... Hoeveel mensen oefenen dagelijks geduld en hoop, en zorgen ervoor dat ze geen paniek zaaien, maar gedeelde verantwoordelijkheid. 

Hoeveel vaders, moeders, grootouders en leer-krachten laten onze kinderen op kleine, alledaagse manieren zien hoe ze een crisis kunnen aanvaarden en ermee om kunnen gaan door hun routines aan te passen, vooruit te kijken en het beoefenen van gebed aan te moedigen. Hoevelen bidden, brengen offers en doen voorbede voor het welzijn van allen ”.

Ieder van ons kan in Jozef - de man die onopgemerkt blijft, een dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid - een bemiddelaar, een steun en een gids ontdekken in tijden van nood. De heilige Jozef herinnert ons eraan dat degenen die verborgen of in de schaduw verschijnen een onvergelijkbare rol kunnen spelen in de heilsgeschiedenis." 

- Paus Franciscus -

 

De paus sloot zijn nieuwe apostolische brief af door de katholieken aan te sporen tot St. Jozef te bidden om "de genade der genaden: onze bekering".

St. Jozef, bid voor ons!

 

Invoering

Onderstaand gebed tot Sint-Jozef - echtgenote van de Maagd Maria, pleegvader van Jezus en patroonheilige van de universele Kerk - werd geschreven door paus Leo XIII in zijn encycliek Quamquam Pluries uit 1889. Hij vroeg of het toegevoegd zou worden aan het einde van de rozenkrans, vooral in de maand oktober, die gewijd is aan de rozenkrans. Het kan worden gezegd na het gebruikelijke Salve Regina en het slotgebed, en kan ook worden gebruikt om andere Maria-devoties af te sluiten.

 

Tijdens het jaar van Sint-Jozef

Tijdens het Jaar van Sint-Jozef - dat duurt van 8 december 2020 tot 8 december 2021 - is het gebruik van dit gebed inbegrepen bij degenen die een volledige aflaat* willen (zie het decreet van de Apostolische Penitentiaire Inrichting, uitgevaardigd op 8 december 2020, sectie E). Het kan op elke dag van het Jaar van Sint-Jozef worden gezegd, maar vooral op zijn verschillende feestdagen of andere devotiedagen die aan Sint-Jozef zijn gewijd:

 

  • 27 december 2020, het feest van de heilige familie van Jezus, Maria en Jozef
  • 19 maart 2021, het Hoogfeest van Sint-Jozef, Echtgenote van de Heilige Maagd Maria
  • 1 mei 2021, de optionele herdenking van Sint-Jozef de Arbeider
  • de negentiende dag van elke maand
  • elke woensdag, de traditionele dag van de week voor devoties aan Sint-Jozef
  • "St. Jozefzondag" en geschikte dagen van andere liturgische riten in de oosterse katholieke kerken

 

Gebed tot Sint-Jozef

Aan jou, o gezegende Jozef,

komen we in onze verdrukking,

en we smeken om de hulp van u als allerheiligste echtgenoot,

wij doen ook vol vertrouwen een beroep op uw bescherming.

Door die liefdadigheid waarmee je bindt

aan de Onbevlekte Maagd en Moeder van God

en door de vaderlijke liefde

waarmee je het kind Jezus omhelsde,

smeken wij u nederig om de erfenis in acht te nemen

die Jezus Christus heeft gekocht door zijn bloed,

en met uw kracht en genade om ons te helpen in onze behoeften.

 

O meest waakzame bewaker van de Heilige Familie,

verdedig de uitverkoren kinderen van Jezus Christus;

O meest liefhebbende vader, hou van ons af

elke besmetting van dwaling en corrumperende invloed;

O onze machtigste beschermer, zorg voor ons

en help ons vanuit de hemel in onze strijd

met de kracht van duisternis.

Zoals je ooit het Kind Jezus uit een dodelijk gevaar hebt gered,

bescherm nu Gods Heilige Kerk

van de valstrikken van de vijand en van alle tegenspoed;

bescherm ons ook door uw voortdurende bescherming,

zodat, ondersteund door uw voorbeeld en uw hulp,

we kunnen vroom leven, sterven in heiligheid,

en om eeuwig geluk in de hemel te verkrijgen.

Amen.

 

 

*sommige lezers zullen huiveren bij de term aflaat, met de gedachte aan een soort van afkoop. Maar de praktijk bestaat nog steeds in onze Kerk, en ze moet begrepen worden in de context zoals paus Franciscus deze ook bedoelt: ‘onze bekering’.

 

dit artikel werd gepubliceerd in Week: 02 (nummer van woensdag 13 januari 2021) Editie: 2172/2045 – Kerk en Leven Lebbeke, Buggenhout