Een zalige Vastentijd aan iedereen. Wat is de betekenis van vasten?

Een zalige Vastentijd aan iedereen

 

Wat is de betekenis van vasten?

 

Bij vasten gaat het niet om het opgeven van chocolade, ijs of sociale media. In de kern gaat vasten over zich afkeren van zonde en trouw zijn aan het evangelie. De vastentijd, een periode van 40 dagen voor Pasen, begint op Aswoensdag en eindigt bij zonsondergang op de heilige donderdag, Witte Donderdag. Vasten is een periode van reflectie en voorbereiding op de viering van Pasen, het feest van de Verrijzenis. Door de 40 dagen van de vastentijd te beoefenen, proberen we als katholieken Jezus Christus offer en terugtrekking in de woestijn gedurende 40 dagen te beleven.

De Kerk leert ons dat er drie aandachtspunten zijn waar we ons tijdens de vastentijd op kunnen concentreren en die ons helpen groeien gedurende deze 40 dagen: gebed, vasten en aalmoes.

 

Gebed

Gebed is ons gesprek met God, waardoor we een meer intieme relatie met God ontwikkelen. Zonder gebed, zijn vasten en aalmoezen slechts handelingen die we uit traditie/gewoonte doen zonder veel betekenis. Het is door gebed dat we de kracht vinden om te vasten. En onze relatie met God maakt ons dankbaar voor de zegeningen die Hij ons heeft geschonken en wil graag geven aan degenen die minder geluk hebben dan wij.

Gedurende de vastentijd zijn we geroepen om ons gebedsleven te verdiepen. Voor sommigen kan dit betekenen dat we een gewoonte van dagelijks gebed beginnen waarin we tijd kunnen vrijmaken om onze hoop, vreugde, angsten en frustraties met God te delen.

 

Vasten

Vasten is altijd erkend als een krachtig hulpmiddel om zelfdiscipline op te bouwen en ons te helpen om verleidingen te weerstaan. Katholieken worden op zijn minst gevraagd zich te onthouden van vlees op Aswoensdag en alle vrijdagen tijdens de vastentijd en om te vasten op Aswoensdag en Goede Vrijdag.

Hoewel de Kerk niet specifiek vereist dat we iets doen dat verder gaat dan de eisen van vasten en onthouding, druist niets extra doen in tegen de geest van de vastentijd. Daarom hebben veel gelovigen traditioneel gekozen voor extra boetepraktijken voor de vastentijd die worden geregeld door het individuele geweten in plaats van door de Kerk. We kennen, buiten de context van geloof, ondertussen initiatieven als Dagen zonder Vlees,  Tournée Minérale (zonder alcohol), zelfs onthouding op bepaalde momenten van het gebruik van internet of smartphone. 

 

Het geven van aalmoezen

De vasten-oproep tot aalmoezen geven betekent dat we ons de behoeften van andere mensen eigen maken. Aalmoezen klinkt bij ons ondertussen negatief en pietluttig. Het zou goed zijn dat we de term opnieuw weer ontdekken in zijn originele betekenis: het woord is afgeleid uit het Oud-Griekse eleimon, wat barmhartig betekent.

Een van de centrale lessen van het kruis is mededogen; de zware lasten die we dragen helpen ons het leed in anderen te waarderen. Het delen van onze materiële goederen is vaak nog maar het begin van echt christelijk geven. We zijn ook geroepen om onze tijd te delen met het verzorgen van mensen in nood. Een aalmoes of aalmoesgeving is dan beter te verstaan als liefdadigheid.

De oefeningen van de vasten bereiden ons in lichaam, verstand en geest voor op de vreugde van de verrezen Heer met Pasen.

 

Ik wens het jullie ook toe.

 

Geert C. LEENKNEGT, priester

 

check de kalender voor de vastentijd 

 

 

deze tekst werd gepubliceerd in nr. 09 (Woensdag 26 februari 2020) Editie: 2172 en 2045 – Kerk en Leven Lebbeke en Buggenhout