Eerste communies worden verplaatst naar september

De Belgische bisschoppen hebben vandaag de interdiocesane richtlijnen uitgevaardigd voor eerste communies en vormsels.

Aansluitend heeft ons bisdom vastgelegd dat de eerste communies best een plaats krijgen in de gewone zondagseucharistie. "Er kan gedacht worden aan telkens een tiental kinderen die dan op zondag in een sobere, feestelijke viering hun eerste communie doen met enkele eenvoudige elementen: voorstelling, onze Vader, speciaal aandacht bij communieuitreiking. We beseffen goed dat deze kinderen op dat ogenblik in het tweede leerjaar zitten en dus ook wellicht een andere  leerkracht hebben."

We werken hieronder een datavoorstel uit voor de verplaatsingen van de eerste communie. We behielden de volgorde met een verschuiving van de planning tot in september.

Het kan ook dat men aansluit bij de eerste communievieringen in 2021 of in gezinsverband (na voorbereiding) op eender welke zondag zijn eerste communie doet.
 

Wij vragen jullie om  aan het secretariaat@parochiebuggenhoutlebbeke.be jullie herinschrijving te bevestigen bij voorkeur voor Pasen of eind april dit jaar. Vermelding van de voornaam en familienaam van jullie eerste communicant is voldoende en wij schrijven ons opnieuw in voor datum.

Wij vermoeden dat velen opnieuw een accommodatie moeten zoeken, willen ze aansluitend dit verder nog vieren. Anderen zullen misschien het familiaal vieren op een ander moment houden (of reeds gehouden hebben) met wat creativiteit. Dit vraagt ook reorganisatie en dus tijd. Daar hebben we alle begrip voor. Dit kan er misschien ook voor zorgen dat je nog niet tegen Pasen of eind april weet of jullie zullen aansluiten. Mogelijks kunnen jullie ook aansluiten bij een ander. Toch willen we de groepen niet te groot maken. We weten ook nog niet wat de impact zal zijn van de coronacrisis op hen die nog geen immuniteit hebben opgebouwd.  

Daarom vragen we toch om niet te lang jullie herbevestiging of nieuwe keuze niet uit te stellen

We zijn blij met de duidelijke beslissing van onze bisschoppen in deze uitzonderlijke tijd.
We wensen ieder van u een goeie gezondheid toe.
 
Met genegen groeten,
 
namens de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.
 
 
Voorstel eerste communies:
 
Eerste Communievieringen voor Lebbeke: 
Zaterdag 18 april in de kerk van Lebbeke om 17.30 u. aansluiten bij onderstaande vieringen of zaterdagen
Zondag 26 april in de kerk van Wieze om 09.30 u. wordt 6 september
Zondag 10 mei in de kerk van Wieze om 09.30 u. wordt 13 september
Zondag 10 mei in de kerk van Lebbeke om 11 u. wordt 13 september
Zondag 17 mei in de kerk van Denderbelle om 09.30 u. wordt 20 september
Zondag 17 mei in de kerk van Lebbeke om  11 u. wordt 20 september
Zaterdag 23 mei in de kerk van Lebbeke om 17.30 u. aansluiten bij bovenstaande vieringen of zaterdagen
Zondag 24 mei in de kerk van Wieze om 09.30 u. aansluiten bij bovenstaande vieringen of zaterdagen  
Zondag 24 mei in de kerk van Lebbeke om 11 u. aansluiten bij bovenstaande vieringen of zaterdagen
 
Ter info: 
Zaterdag 18 april in de kerk van Lebbeke: 2 kinderen 
Zaterdag 23 mei in de kerk van Lebbeke: 1 kind 
Zondag 24 mei in de kerk van Wieze: 1 kind 
Opname RKK: 1 kind (Lebbeke, Denderbelle, Wieze)
Doopsel: 7 kinderen  (Wieze)
 
Eerste Communievieringen Buggenhout 
Zondag 26 april in de kerk van Opstal om 9 u. wordt 6 september of 13 september
Zondag 26 april in de kerk van Buggenhout om 10. 30 u. wordt 6 september of 13 september 
Zaterdag 9 mei in de kerk van Opdorp om 18 u. wordt 12 september of 19 september
Zondag 10 mei in de kerk van Buggenhout om 10.30 u. wordt (13 september) of 20 september