Elkaar aanvullen

Begin deze maand hadden we een tweede huwelijksviering in deze bijzondere epidemietijd, nadat een eerste was doorgegaan in juli. Eind dit jaar volgt er nog een. De meeste huwelijken  zijn verplaatst naar volgend jaar. En het heeft zeker iets apart: de mondmaskers, de bijzondere opstelling in de kerk, het bewaren van de onderlinge afstand… voor sommigen schrikt dit wat af, zeker ook de beperkingen voor de bruiloft. Maar andere zorgt dit er zeker voor dat men binnen 50 jaar, als men bladert in de fotoalbum of in de digitale versie  de foto’s herbekijkt, zullen zeggen ‘we zijn getrouwd in een tijd van epidemie’.

 

Tijdens de huwelijksliturgie voor het koppel, mocht ik benadrukken dat ze aan een wonder deelnamen. Of ze me geloofden weet ik niet, misschien begrijpen ze wel hoe groot het wonder is dat nodig was om twee mensen bij elkaar te houden, laat staan ​​één te worden.

Koppig vasthouden

Ik vermoed dat veel mensen na heel wat jaren zich realiseren dat het huwelijk, niet de bruiloft, het echte wonder was. Iedereen kan een bruiloft hebben, maar alleen God kan een huwelijk creëren. Een definitie van het huwelijk is "ervoor zorgen dat je je toegewijd of koppig vasthoudt". Voor sommige stellen is 'koppig' een nauwkeuriger beschrijving van hun relatie dan 'toegewijd'.

Eén

God heeft iets veel beters voor ons in gedachten dan een hardnekkige weigering om te scheiden. De verbintenis van het huwelijk is zo sterk dat we "één vlees" worden. God wil dat het huwelijk is zoals het was toen Hij Eva schiep uit Adam (Genesis 2: 21-24). Het was ook deze lezing, weliswaar in een andere bijbelvertaling, dat het koppel had gekozen: 

 

21. Toen zorgde de Heer God ervoor dat Adam in een diepe slaap viel. En terwijl Adam sliep, nam Hij één van zijn ribben weg. Daarna maakte Hij die plaats weer dicht met vlees. 22 Van die rib maakte de Heer God een vrouw. Hij bracht haar naar Adam. 23 Toen zei Adam: "Dit is eindelijk iemand die bij mij past! Ze is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt. Ik zal haar 'mannin' noemen, omdat ze uit de man gemaakt is." 

 

24 Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn.  Vanaf dan zijn ze één geheel. 25 En Adam en zijn vrouw waren allebei naakt, maar ze schaamden zich niet. 

Uit: stichting BasisBijbel Genesis 2:21-24.

 

 

Dat is wat Jezus de Farizeeën uitlegde toen ze Hem vroegen: "Is het geoorloofd voor een man om om welke reden dan ook van zijn vrouw te scheiden?" (Matteüs 19: 3). Jezus antwoordde: 'Een man zal dat doen. . . worden samengevoegd met zijn vrouw, en de twee zullen één vlees worden ”(vers 5).

 

Een wonder

Je leven aan een ander beloven is inderdaad een daad van geloof die geloof in wonderen vereist. Gelukkig is God bezig in de business van het sluiten van huwelijken. Een van de moeder liet het me ook weten: ik ben verrast dat een van mijn kinderen nog in het huwelijk treedt? Ze zij het met een zekere speelse en plagerige toon, terwijl de andere zussen/dochters meeluisterden. Deze antwoorden prompt: ‘we moeten wel eerst een lief hebben, hé ma.’

De engels tekst van Daniel De Haan formuleert het mooi: Als mannen en vrouwen zich overgeven aan God en deelhebben aan Zijn liefde, de huwelijksband die twee harten verbindt, geen enkele macht op aarde kan die breken.

 

If men and women yield to God

And of His love partake,

The marriage bond that joins two hearts

No power on earth can break. —D. De Haan

 

 

Verder dan het leven?

Spontaan moet ik denken aan mijn grootouders, en in het bijzonder aan de ouders van mijn vader. Ik kwam er als kind af en toe aan huis als ik rechttegenover hun huisje eens naar de speeltuin ging. Mijn grootvader had iets statigs over zich en ik had er veel respect voor. Mijn grootmoeder had een groot hart dat in kleine dingen kenbaar werd gemaakt. Toen mijn grootvader stierf was ik ongeveer rond de leeftijd van twaalf. Dit maakte een diepe indruk op mij. Het lichaam lag opgebaard in het huisje in de slaapkamer op het benedenverdiep. Het verdriet van mijn grootmoeder was groot… het werd ook voor een stuk de reden waarom ook zij na verschillende maanden later stierf. Dit is mij altijd bijgebleven als dat de band zo sterk was dat zelfs de dood er geen einde aanmaakte. 

 

Hemelse gevoelens

Toen ik student was op een christelijke middelbare school, kende ik een leerkracht wiens vrouw was overleden. Later trouwde hij met de weduwe van zijn beste vriend. Op een dag vroeg een student hem: ‘Zal je eerste vrouw weten wat je tweede huwelijk is als je haar in de hemel ziet, en zo ja, hoe denk je dat ze zal reageren?’ De leerkracht glimlachte en zei: ‘Natuurlijk zal ze dat doen. en omdat ze perfect zal zijn, zal ze niet jaloers zijn. Ook al zullen we niet als huwelijkspartner leven, ik geloof dat we elkaar zullen kennen. We zullen allemaal voor altijd de beste vrienden zijn.’

 

Want als de mensen weer uit de dood opstaan, trouwen ze niet. Maar ze zijn wat dat betreft net als de engelen in de hemel.

Uit: stichting BasisBijbel Markus 12:25

 

Ik geloof dat we in de hemel speciale gevoelens voor elkaar zullen hebben. We zullen volmaakt liefhebben en genieten van volledige genezing van alle pijn van onze aardse relaties. Dat zal meer voldoening geven dan welk huwelijk dan ook.

 

Proficiat aan alle gehuwden en aan zij die aan een nieuwe relatie werken!

En voor hen die reeds gescheiden zijn van elkaar door de hemel en de aarde: we blijven met elkaar verbonden.

 

 

 

Geert C. LEENKNEGT,

priester

 
 
 

--------------------------

dit artikel werd gepubliceerd in het parochieblad Week: 41 (7 oktober 2020) Editie: 2172 en 2045 – Kerk en Leven Lebbeke en Kerk en Leven Buggenhout