Gebed in de geest van Taizé: Kom en volg mij

 

 “ Kom achter Mij aan” herhaalt Hij, generatie na generatie, een hele mensengeschiedenis lang, dus ook in deze tijd. Hoe staat het met onze bereidheid om onze privé boot achter te laten en met Hem mee te trekken. Hij vraagt aan de doorsnee mensen om met Hem mee te doen, om samen met Hem mensen op te vissen uit hun duisternis en hun eenzaamheid. Om ons daarin te sterken willen wij  met mekaar rond het evangelie bidden, zingen en achteraf praten bij een glaasje. Wil je met anderen bidden en zingen je bent van harte welkom.

 

In Opdorp, in de Sint- Amanduskerk op zondag 26 januari 2020.

Inzingen van de liederen die we tijdens de gebedsviering zingen doen we om 18.40 u. , gebedsviering zelf is om 19 u.  

 

De volgende vieringen zijn in:  

Opdorp : 29 maart 2020

Dendermonde: 10/04/2020 goede vrijdag vieringen

Kalfort  : 24/05/2020