Gebedsmomenten en Mariavieringen

Voorlopig nog niet

De publieke vieringen tijdens de weekenddiensten vragen heel wat zorg om te beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften en vastegelegde maatregelen. Gezien de bijzondere situatie voor de weekendvieringen, is het nog niet opportuun om terug te keren naar ons gewone doen. De huidige omstandigheden van beperkte capaciteit en opstelling, rekening houdend met de opgelegde maatregelen, laten het nog niet toe om de gebedsvieringen te herstarten. De parochieploeg vraagt daarom ook enig begrip daarvoor. De veiligheid is onze eerste prioriteit.

 

Ook nog geen Mariavieringen

Ook de Mariavieringen worden voorlopig niet herstart zolang de 10m2 regel geldt.

De beperkte ruimte in de boskapel van Buggenhout laten niet toe om op een veilige manier slechts een weinig mensen te laten samenkomen. De bijzondere opstelling in alle kerken laten ook niet toe dat in Lebbeke kan gecelebreerd worden aan het Mariaaltaar. 

 

Er is besloten dat in alle kerken in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke op het einde van de weekendviering we ons zullen toewijden aan Maria door het bidden van een Weesgegroet. We vragen op voorspraak van Maria om zegen in deze tijd van epidemie! 

 

We rekenen op jullie begrip. Deze epidemie vraagt ook om bijzondere maatregelen omwille van de gezondheid voor iedereen. Het virus is nog steeds onder ons en terugkeren naar oude routines is nu niet aan de orde.