Groen licht voor de publieke erediensten en aanmeldingsformulier

De Nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de publieke erediensten.

Deze pagina zal regelmatig aangepast worden, naarmate eventuele regels veranderen of nieuwe informatie kan worden toegevoegd.

Vanaf maandag 8 juni kunnen we opnieuw samen komen om te bidden.

Om dit op een veilige manier te kunnen doen, zijn er nog wel veiligheidsmaatregelen van kracht. De parochieploeg heeft de voorbije dagen beslissingen genomen om de vieringen te hernemen en hoe zij de veiligheidsmaatregelen kunnen toepassen zodat de veiligheid en de gezondheid van iedereen toch enigszins gewaarborgd is. 

Ook de organisatie en het verloop van de vieringen zal er een klein beetje anders uit zien.

Er werd vanuit het dekenaat Dendermonde een reservatiesysteem opgezet zodat we niemand teleurstellen door de beperkte beschikbare plaatsen. Het reservatiesysteem zal je ook laten weten wanneer een kerk volzet is en waar er nog beschikbare plaatsen zijn in de andere kerken. Je kunt ook via telefonisch contact met het secretariaat tijdens de openingsuren reserveren, zij zullen er dan voor zorgen dat websysteem wordt ingevuld. Maar best nong steeds het zelf doen. 

De reservering kan slects per week.

Wie een intentie heeft aangevraagd laat tijdig weten met hoeveel men komt zodat er plaatsen kunnen gereserveerd worden vanuit het secretariaat voor het openstellen van het systeem. Kom toch tijdig  naar de viering. 

Inschrijven kan online vanaf woensdag voorafgaand aan de viering of telefonisch:

Secretariaat in Buggenhout
052 33 27 39 - maandag 18 tot 19 uur en donderdag 9 tot 11 uur

Algemeen secretariaat parochie Buggenhout – Lebbeke
052 41 05 95 - maandag tot vrijdag 8:00 u. tot 11.45 u.

Aanmeldingsformulier

Algemeen principe

 • Wie ziek is, of het nu gaat om voorgangers of gelovigen, blijft thuis.
 • Breng mondmasker mee naar de vieringen.
 • In alle kerken zal de linkerdeur gebruikt worden als ingang en de rechterdeur gebruikt worden als uitgang.
  Daarnaast geldt er ook éénrichtingsverkeer in de kerk, steeds klokwijzer zin.
 • Handhygiëne bij het betreden van de kerk.
 • Het wijwatervat aan de ingang zal afgedekt of leeg zijn.
 • Bewaar altijd voldoende afstand. Zowel bij het betreden en verlaten van de kerk, bij het plaatsnemen als tijdens de communie.
 • "Stewards" zullen je aanwijzen waar je mag plaats nemen, wanneer je te communie kan gaan en wanneer je de kerk kan verlaten.
  Wie eerst binnenkomt neemt de plaatsen in die het verste van de ingang staan.
 • Gezinnen of mensen die onder hetzelfde dak wonen  kunnen samen zitten, maar dienen dan ook samen binnen te komen. 
 • Er zullen geen zangboeken, misboekjes of gebedenboekjes ter beschikking liggen.
  Er is geen koorzang en we zingen ook niet samen.
 • Bij de Vredewens en het Onze Vader worden er geen handen gegeven.

 

Uittreiking van de communie

Wie tijdens de communie een hostie wenst te ontvangen zal daar ook de gelegenheid toe krijgen, maar de pastoor zal je ook de keuze geven tot het ontvangen van een 'geestelijke communie'. Om de hostie te ontvangen strek je de armen zo ver mogelijk voor je uit en de voorganger zal dit ook doen. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. Respecteer bij het aanschuiven ook steeds de anderhalve meter veiligheidsafstand.

 

Overzicht vieringen

 

Dag Uur Kerk Details
       
Zaterdag 17.30u O.L.V Geboortekerk (Lebbeke)
  18.00u St. Amanduskerk (Opdorp)
Zondag 9.00u St. Gerardus Majellakerk (Opstal)
  9.30u St. Martinuskerk (Denderbelle) om de 14 dagen
  9.30u H.H. Salvatorkerk (Wieze) om de 14 dagen
  10.30u St. Niklaaskerk (Buggenhout)
  11.00u O.L.V. Geboortekerk (Lebbeke)