Herabonnering Parochieblad Buggenhout en Lebbeke

Voor Buggenhout 

 

De brieven met overschrijvingsformulieren voor herabonnering worden binnenkort aan huis bezorgd. Wij zijn erin geslaagd om – mede dankzij een kleine bijdrage van de parochie – de prijs tot een heel schappelijke € 42 te beperken en dit voor 48 nummers.

Dus aarzel niet en betaal vóór 15 november. Enkel als u de uiterste betaaldatum respecteert, bent u zeker van een ononderbroken bedeling van uw parochieblad. Wie te laat betaalt, mist mogelijk één of meer nummer(s) bij het begin van 2021.

We danken nu reeds alle trouwe abonnees voor het verlengen van hun abonnement.

Voor mocht de (her)abonneringsbrief aan uw aandacht ontsnappen, geven we hierbij ook de betalingsgegevens: 42 euro te storten op rekeningnummer: BE14 7372 0428 6083 op naam van: Parochiaal Leven, Pastorijstraat 5, 9255 Buggenhout met vermelding van: KenL 2021

 

Voor Lebbeke

 

Herabonnering 2021

Vanaf nu loopt de periode voor het intekenen op een abonnement voor 2021. We vragen aan jullie, onze trouwe lezers, om het abonnement zo snel mogelijk te hernieuwen, bij voorkeur met de overschrijvingsstrook die te vinden is in het parochieblad in een van de volgende weken.

Of je vindt binnenkort een brief met overschrijvingsformulier voor herabonnering in je brievenbus. De drukkerij Halewyn is erin geslaagd om de prijs tot een heel schappelijke 43 euro te beperken en dit voor 48 nummers. Met een steunabonnement  van 45 euro geeft u ons een klein beetje meer ruimte.

 

Dus aarzel niet en betaal vóór 15 november. Enkel als u de uiterste betaaldatum respecteert, bent u zeker van een ononderbroken bedeling van uw parochieblad. Wie te laat betaalt, mist mogelijk één of meer nummer(s) bij het begin van 2021. We danken nu reeds alle trouwe abonnees voor het verlengen van hun abonnement.

 

Mocht de (her)abonneringsbrief aan uw aandacht ontsnappen, geven we hierbij ook de betalingsgegevens: 43 euro (of 45 euro) te storten op rekeningnummer: BE08 7370 0729 1413

Bij de mededeling noteert u: K en L 2021, Abonneenummer, voornaam en naam van de abonnee.