Kerstboodschap aan alle inwoners van Buggenhout-Lebbeke

Goede vrienden,

 

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van ‘God in ons midden’

Maria nam “haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” (Lc. 2:06 ev). Maria was er helemaal klaar voor. Ze had de doeken klaar gelegd. Het kind was welkom! Je kunt je de heilige vreugde van de moeder vermoeden in de stille en innerlijke voorbereiding. 

 

Is er plaats?

En toch is er geen kamer in de herberg. In zekere zin is de mensheid in afwachting van God, maar als het moment komt, is er geen ruimte voor Hem. De mens is zo bezig met zichzelf, hij heeft zo'n dringende behoefte aan ruimte en tijd voor zijn eigen dingen, dat er niets overblijft voor anderen - voor zijn naaste, voor de armen, voor God. En hoe rijker de mensen worden, hoe meer ze alle ruimte vullen voor zichzelf. En hoe minder ruimte er is voor anderen.

 

In het Johannesevangelie staat het nog uitdrukkelijker: “Hij kwam naar zijn eigen huis, en zijn eigen mensen hebben Hem niet aangenomen”(Joh. 1:11) De sombere kijk van de evangelist op de wereld wordt bepaald door de ongelovige houding van de leidende kringen van het Joodse volk tegenover Jezus. Vandaar dat Johannes kiest voor de termen eigen huis en eigen mensen, want ze hebben betrekking op deze kringen. 

 

Maken wij plaats?

Deze woorden verwijzen uiteindelijk ook naar ons, naar ieder individu en de samenleving als geheel. Hebben wij tijd voor onze buurman, die behoefte heeft aan een woord van ons, van mij, of die behoefte heeft aan mijn genegenheid? Voor de patiënt die hulp nodig heeft? Voor de voortvluchtige of de vluchteling die asiel zoekt? Hebben wij tijd en ruimte voor God? Kan Hij in ons leven binnentreden? Vindt Hij ruimte in ons of hebben we alle beschikbare ruimte in onze gedachten, onze daden, ons leven bezet voor onszelf?

 

Het afgelopen jaar heeft ons getoond hoezeer we falen in onze zorg voor de kwetsbare mens, klein en groot, onze zorg voor kinderen en voor mensen blootgesteld aan administratieve logheid, mensen die in de kou blijven staan, waar niemand naar omziet, mensen en kinderen die misbruikt worden in hun weerloosheid, verziekte verhoudingen.

 

God kiest zelf zijn plaats!

Juist in dit weerloos, kwetsbaar kleine mensje raken de Hemel en de aarde elkaar. Dit Kind raakt ons! Het kind ligt in het midden en krijgt de aandacht die het verdient. Het wordt het middelpunt van de wereld. Een verlangen dat in elke mens leeft, om uniek te zijn, er te mogen zijn en met open armen te worden ontvangen. Mogen opgroeien in de eenvoudige beschutte warmte van de liefdevolle nabijheid van mensen. En dit is de essentie. Het tafereel waarin dit gebeurt is soms minder rooskleurig dan de woorden die we erover schrijven: het zoeken naar beschutting, de stal, de koude, de voederbak. Christus werd niet geboren in een kerk, noch werd hij gekleed met rijkelijke kledij. Toch roept het kerstverhaal niet in de eerste plaats de donkere en kille kanten op, maar een gebeuren dat vrede, rust en liefdevolle warmte brengt. 

 

God woont in ons!

Het mag dus een troost zijn want in elk van ons, met een voorkeur voor kleine mensjes, wordt God geboren om dit aan ons te geven: vrede, rust en liefde. Zo wil God voor ons zijn, niet veraf, maar in onze dagelijkse realiteit. Meer nog: eigenlijk worden wij uit God geboren wanneer we Hem aannemen. We zijn uit God geboren! Dezelfde evangelist Johannes schrijft het aansluitend op zijn vorige vers: “Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in zijn naam.”(Joh. 1:12 e.v.). Zelfs al lijkt ons leven niet ideaal: Kerstmis toont ons die belofte van onze God en is terzelfdertijd ook een appèl om daaraan mee gestalte te geven.

 

Ik wens aan alle inwoners van de parochie in Buggenhout-Lebbeke, aan alle lezers, aan allen die jullie dierbaar zijn en iedereen waar dan ook de vreugde van Christus toe. “Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.”(Joh. 1:16).

Zalig Kerstfeest!

 

Geert C. Leenknegt,

priester