Dit jaar hadden we een uitzonderlijk lange Advent, de langst mogelijke omdat Kerstmis op een zondag valt. De vierde adventszondag wordt gevolgd door een volle adventsweek. Nog een paar dagen om ons voor te bereiden op de geboorte van de Heer.

Heel de Kerk richt haar blik van geloof op dit feest dat nu aanstaande is en bereidt zich voor, zoals elk jaar, om mee te zingen met het vreugdevolle gezang van de engelen die in het holst van de nacht aan de herders zullen aankondigen: de buitengewone gebeurtenis van de geboorte van de Verlosser, hen uitnodigend om naar de Grot in Bethlehem te gaan. Daar ligt de Emmanuel, de Schepper die van zichzelf een schepsel heeft gemaakt, gewikkeld in doeken en liggend in een armzalige kribbe (vgl. Lc 2, 13-16).

Feest voor iedereen

Vanwege de sfeer die het onderscheidt, is Kerstmis een universeel feest. Zelfs degenen die niet beweren gelovig te zijn, kunnen in dit jaarlijkse christelijke evenement iets buitengewoons en transcendents waarnemen, iets intiems dat tot het hart spreekt. Het is een Feest dat de gave van het leven prijst. De geboorte van een kind moet altijd een gebeurtenis zijn die vreugde brengt; de omhelzing van een pasgeboren baby wekt gewoonlijk gevoelens van vriendelijkheid en zorg, van emotie en tederheid op. Kerstmis is de ontmoeting met een pasgeboren baby die in een eenvoudige grot ligt. Hoe kunnen we, als we naar hem in de kribbe kijken, niet denken aan al die kinderen die vandaag de dag nog steeds in grote armoede in veel delen van de wereld worden geboren? Hoe kunnen we niet denken aan die pasgeboren baby's die niet worden verwelkomd, die worden afgewezen, die er niet in slagen te overleven vanwege het gebrek aan zorg en aandacht? Hoe kunnen we niet denken aan de gezinnen die verlangen naar de vreugde van een kind en hun hoop niet in vervulling zien gaan?

Hoop voor iedereen

Helaas dreigt Kerstmis onder invloed van hedonistisch consumentisme zijn spirituele betekenis te verliezen en gereduceerd te worden tot een louter commerciële gelegenheid voor aankopen en het uitwisselen van geschenken! Bepaalde invloeden doen hun best om zelfs de warme term Kerst als te beladen te beschouwen en te vervangen door de koude term Winter. De Warmste week wordt dan ingevoerd, op zich een lovenswaardig initiatief, dat volledig losstaat van de Adventstijd en Kerstmis. Het is echter waar dat de moeilijkheden, de onzekerheden en de financiële crisis als gevolg van onder andere de energiecrisis waarmee talloze gezinnen de afgelopen maanden te maken hebben gehad en die de hele mensheid treft, een stimulans kunnen zijn om de warmte van eenvoud, vriendschap en solidariteit te herontdekken: typische waarden van Kerstmis. Ontdaan van zijn consumentistische en materialistische korsten, kan Kerstmis zo een gelegenheid worden om, als een persoonlijk geschenk, de boodschap van hoop te verwelkomen die voortkomt uit het mysterie van de geboorte van Christus.

Maar meer dan dat

Voor gelovigen is Kerstmis veel meer. Het mysterie van de geboorte van Christus gaat over ‘het Woord dat vlees is geworden’ zoals Johannes het samenvat in zijn evangelie. Historisch bepaald in de dagen dat het decreet werd uitgevaardigd voor de eerste volkstelling van Caesar Augustus, toen Quirinius gouverneur van Syrië was (vgl. Lc 2, 1- 7). In de duisternis van de nacht verschijnt een licht ‘God uit God, Licht uit Licht’ en tegelijk ook in de menselijke natuur, een echte mens. Wat Johannes in het Grieks ‘ho logos’ noemt, vertaald in het Latijn als ‘Verbum’ betekent het ook ‘de betekenis’. Hiermee wordt de Betekenis niet zomaar een idee, maar een levende realiteit onder ons, een levend Woord.DeBetekenis is God die zoch dicht bij ons is als een mens. Hij doet een beroep op ons en legt zich in onze handen, in ons hart, in onze ziel en in ons verstand. Een mooier geschenk is er niet.

Toon het ook

Laten we dit geschenk delen met zovelen naar zovelen. Toon het ook dat je vanuit dit geloof leeft. Deel het Woord en laat het ook zien.

Ik hoop dat er ook in vele huizen in een kribbe staat. Het is een suggestieve manier om het mysterie van de geboorte van Christus weer te geven. Ik hoop vooral ook dat zo'n belangrijk element, niet alleen van ons geloof maar ook van de christelijke cultuur en kunst, deel mag blijven uitmaken van dit grote Hoogfeest. Het is een sprekend manier om God die onder is ‘komen wonen’ in zijn eenvoud en nederigheid te herinneren en misschien ook een uitnodiging tot gesprek over dit gebeuren.

Namens de leden van de parochieploeg, de medewerkers van de Mariaparochie en mezelf: een zalig Kerstfeest in de vreugde van Christus.

 

Geert C. LEENKNEGT, priester

 

Afb.: de Nieuw Geborene, Georges de la Tour, 1640, olie op doek, 76 x 91 cm, Musée des Beaux-Arts, Rennes, - voorzijde Kerstwenskaart Mariaparochie 2022.

Afb.: de Nieuw Geborene, Georges de la Tour, 1640, olie op doek, 76 x 91 cm, Musée des Beaux-Arts, Rennes, - voorzijde Kerstwenskaart Mariaparochie 2022.

 

Klik hier voor de kerstkaart 2022

 

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 51 (nummer van woensdag 21 december 2022)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout