Kruisdagviering - KVLV en Landelijke Gilde Buggenhout

Naar jaarlijkse gewoonte is er op woensdag 29 mei 2019 onze Kruisdagviering.

Als landelijke bewegingen zijn wij nauw betrokken met de natuur en willen wij dan ook  samen danken voor al de vruchten en planten die op onze velden en in onze tuinen groeien.

Deze gebedsviering  zal plaats vinden op het bedrijf van de familie Lavers , Kakemanstraat 110, Lebbeke.

Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan de gebedstocht door de velden om 19.00 uur, gevolgd door de gebedsviering om 19.30 u.

Na de viering bieden wij jullie een drankje aan en maken we tijd voor een gezellige babbel.

Iedereen van harte welkom.

Vanwege het bestuur  KVLV en LG  Buggenhout