Banner doopsel project
staander doop project
tochtboekje doopsel project
Banner doopsel project

Zendingsgebed (klik om te downloaden)

Goede God,
we danken U om het nieuwe leven
dat Gij ons in Jezus hebt gegeven.
We danken U om uw Geest van liefde
waarin Gij ons laat delen.
Vandaag willen wij,
samen met alle geloofsleerlingen in ons bisdom,
op weg gaan, in het voetspoor van uw Zoon Jezus.
Zij gaan op weg naar hun doopsel,
wij willen ons eigen doopsel gedenken
en er nieuwe kracht in vinden.
We vragen U,
maak ons hart opnieuw ontvankelijk voor uw Geest,
breng ons opnieuw dichter bij uw geliefde Zoon,
doe ons opnieuw ontdekken
dat Gij ons in de doop hebt aangenomen
als uw geliefde kinderen,
als de broers en zussen
van Jezus Christus, onze Heer.

 

 

Bisschop Lode nodigt in het eerste jaar (21-22) iedereen uit tot een bezinning over de betekenis van de doop als fundament van het christelijk leven.
Een pastoraal project voor het bisdom Gent loopt over twee werkjaren (oktober 2021 – juni 2023) en omvat een tweeluik: enerzijds een spiritueel of geloofsverdiepend luik over de doop en het leven als gedoopte, anderzijds een pastoraal luik dat concrete aanzetten biedt voor een vernieuwde dooppastoraal.

Een tochtboek, met daarbij een aparte handreiking voor begeleiders en ook een ondersteunende website, wil een aanzet zijn tot persoonlijke bezinning, gesprek in groep en catechese. Getuigenissen, sleutelteksten uit de Bijbel en uit de (doop-)liturgie zetten ons op weg. Ook tal van initiatieven die verband houden met de doop worden erin aangekondigd.

Iedere ‘kerkganger’ in ons bisdom krijgt zo een tochtboek. Dit is dus niet een catechese voor ‘de anderen’, voor de ouders van dopelingen bijvoorbeeld, maar in de eerste plaats voor onszelf. We blijven immers leerlingen in het geloof tot we onze laatste adem uitblazen. Een tochtboek, jawel, want het is geen vrijblijvende brochure die je even inkijkt en weer weglegt. Het is een kleine gids voor iedere christen, vrijgestelde of niet, geëngageerd of niet, oud of jong, om in dat belangrijke ‘doopjaar’ regelmatig ter hand te nemen, erin te noteren, erover te spreken.

Het traject is zo opgebouwd dat men, op enkele sleutelmomenten na, in de parochie zelf een keuze kan maken rond de aanpak en dit naargelang de mogelijkheden of de pastorale agenda.

De voornaamste ingrediënten van het parcours:

 

 

Logo Mariaparochie
icoon

De feestelijke slotavond op 19 mei om 19u30 in OLV Sint-Pieters

Met onderstaand filmpje nodigt Bisschop Lode ons allen uit voor een feestelijke afsluiter van het eerste jaar van het doopproject. 

Inschrijven kan via deze link

 

 

doopproject 19 mei 2022