Nieuwjaarswensen

Beste lezers,

 

In de eerste plaats wensen wij jullie, namens mezelf, de leden van de parochieploegen en van het redactieteam, een zalig en een goed nieuw jaar. Wij zijn blij dat we u tot onze lezers mogen rekenen bij dit eerste nummer voor 2021. Meteen begroeten en verwelkomen we de nieuwe abonnees. Het wekelijkse nieuws over het reilen en zeilen in onze gemeenschap word je gebracht tegen de achtergrond van de Blijde Boodschap. We hopen dat je er inspiratie uit haalt voor je eigen leven.

 

Nieuw in ’t nieuwe jaar.

Vanuit het jaar dat werd afgesloten is het goed om met beter vooruitzichten een nieuw jaar te starten. Het nieuwe jaar zal voor velen in verschillende opzichten een nieuw jaar worden. Wederwaardigheden zullen in het jaar komen als een ervaring, een evenement, als een gewone gebeurtenis, in sommige gevallen als een perikel of een incident, in andere gevallen als een lotgeval. De goede wensen bij het begin van het jaar mogen iedereen van jullie begeleiden op de moeilijke momenten die onverwachts komen. 

Ook in onze kerkplekken staan we voor ‘nieuwe’ uitdagingen. De Mariaparochie is ondertussen in gang gezet. Het afgelopen jaar zal ongetwijfeld ook beslissingen met ze meebrengen die voor de parochie noodzakelijk zullen zijn.  

 

Het komt wel

Een nieuw jaar brengt ook veel goeie voornemens en het oude dragen we onvermijdelijk mee, zeker na zo’n bijzonder jaar. De goeie voornemens zullen tegen het einde van het jaar anders gerealiseerd zijn of ondertussen al vergeten zijn, maar ook het oude van vorig jaar zal stilaan uit het gezichtsveld raken wanneer een vaccin zijn werk zal doen. We leren ondertussen dat al wat nieuw is in een eerste opzicht een beetje aanpassen is, maar uiteindelijk ook went. We leren ook dat ‘vroeger was het beter’, niet helemaal waar is. 

 

Een goed evenwicht

De Mariaparochie wordt méér en méér de pastorale realiteit waarin we ons solidair en bemoedigend zullen verenigen rond Christus. Vanuit een positieve houding met aandacht voor wat ons verbindt, veeleer dan wat ons verschillend maakt, kunnen we groeien naar unieke verbondenheid met elkaar. Vanuit deze vereniging met elkaar, gedragen door wederzijds gebed, mogen we onze verantwoordelijkheid opnemen voor alle mensen die op ons rekenen: de mensen die in armoede leven, de zieken en thuisgebonden, de eenzamen. Hierin kunnen we als gedoopte tonen vanuit wie we vertrekken: Christus, de pasgeborene.

 

Voor iedereen en ook voor mezelf

Ook voor iedereen en voor mezelf wordt het jaar in veel opzichten nieuw. Er zullen zich kansen aanbieden om iets nieuws geboren te laten worden. Ik wens dit meteen ook toe aan onze Mariaparochie. Voor mezelf hoop ik een goed evenwicht te vinden tussen het oude en het nieuwe. Om vanuit het een te leren en het ander als nieuw in zijn eigenheid te ontdekken en te respecteren, om uiteindelijk een nieuwe bron van inspiratie te worden.

 

En bij alles wat zal ondernomen worden hoop ik doorheen de vriendschap van mensen ook Gods nabijheid te ervaren. Uiteindelijk is het Gods Geest die alles nieuw maakt … ook dit nieuwe jaar.

 

Geert C. Leenknegt, priester

 

gepubliceerd in het parochieblad Week: 1 (nummer van Woensdag 6 januari 2021)

Editie: 2172/2045 – Kerk en Leven Lebbeke, Buggenhout