Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen elk van de volgende kerkraden:

van de kerkfabriek St.-Nicolaas te Buggenhout (gemeente Buggenhout), van de kerkfabriek St.-Amandus te Opdorp (gemeente Buggenhout), van de kerkfabriek St.-Gerardus Majella te Opstal (gemeente Buggenhout),

van de kerkfabriek St.-Martinus te Denderbelle (gemeente Lebbeke), van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte te Lebbeke  (gemeente Lebbeke) en van de kerkfabriek H.H.-Salvator te Wieze (gemeente Lebbeke).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

  • 1° rooms-katholiek zijn;
  • 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
  • 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de kerkraad St.-Nicolaas Buggenhout, St.-Amandus Opdorp, St.-Gerardus Majella Opstal betreft het de gemeente Buggenhout en voor St.-Martinus Denderbelle, O.-L.-Vrouw Geboorte Lebbeke, H.H.-Salvator Wieze betreft het de gemeente Lebbeke).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Naam van de Kerkfabriek
ter attentie van Geert C. LEENKNEGT

Grote Plaats 15

B-9280 Lebbeke.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de respectievelijke kerken.

 

Logo Mariaparochie

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 52 (nummer van woensdag 28 december 2022)  en Week: 1 (nummer van woensdag 4 januari 2023) Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout