Paasboodschap aan alle inwoners van Buggenhout en Lebbeke en alle mensen van goede wil

 “De Heer is waarlijk opgestaan alleluia.”

De vastentijd die zopas werd afgesloten is een tocht naar wat wij vieren in de volheid van het feest van Pasen: Christus is Verrezen!

 

een tocht

Deze tocht vatten we traditioneel aan met de betekenisvolle ritus van de asoplegging. Hiermee wordt aangeduid dat ons een tijd wordt geschonken om ons engagement tot bekering tot Christus te versterken. Meteen wordt de liturgie van de asoplegging in onze parochie in Buggenhout-Lebbeke tot een verzoeningsviering. De vastentocht wordt daardoor tot de uitgelezen tijd waar we onszelf kunnen onderzoeken naar oprechtheid en waarheid, om orde te herstellen in ons persoonlijk leven en in onze relatie met anderen en met God.

“Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap”(Mc. 1,15)

Dit is de uitnodiging vanuit de liturgie die ons heeft begeleid tot nu. 

In de verzoeningsdienst hebben we de kans gekregen tot persoonlijke belijdenis na een lange bezinningsperiode van veertigdagen. In dit opzicht is het verzoeningssacrament reeds een klein Pasen dat aan elkeen gebeurt die zijn kleinheid kan belijden. Opstaan tot nieuw leven.

 

“De Heer is waarlijk opgestaan alleluia. Zoek Hem bij de doden niet! ”

In onze reflecties over onszelf worden we uitgedaagd om te zien of we voldoende uitdrukking geven aan goede wil (cf. Ef. 1:9), bevestiging  (cf. Ef. 1:6) en goddelijke liefde. Bij de herkenning van wie we zijn, mogen we uitroepen dat de verlossing ligt in Zijn bloed op het kruis, tot vergeving van onze zonden. Dit is het overvloedig uitstorten van Zijn rijkelijke genade (cf. 1:7). Hier komt het goddelijke zoonschap van christenen (cf. 1:5) en het inzicht in het mysterie van Gods wil tot uitdrukking. We worden één gemaakt in wat Christus voor ons heeft gedaan: gestorven om onze zonden en verlost uit de dood.

 

Misschien beseffen we dit te weinig dat God in Christus alles en allen verenigt.

Als onze inzet daar niet toe bijdraagt, dan is deze inzet ook zinloos en zonder betekenis. Als onze inzet slechts bedoeld is tot eigen wil, zelf bevestiging en eigenliefde, dan is onze inzet voos. 

Wie zichzelf bekeer en gelooft in de Blijde Boodschap draagt ook bij tot de vervulling van de Blijde Boodschap.

 

“De Heer is waarlijk opgestaan alleluia. Zoek Hem bij de doden niet! Maar versta het nieuwe lied … ”

Elke inzet die gericht is op Christus doet een nieuw lied klinken. Een nieuw lied van zegen voor uzelf en voor anderen. In Christus worden we gezegend. In Hem zijn we onsterfelijk geworden, we zijn vrije personen geworden, je bent geworden tot zonen en dochters, in Christus ben je geworden tot gerechtigden, tot broers en zussen, mededelend in het regeren met Hem en in Hem worden wij geëerd. Dit alles wordt ons gegeven in Pasen door Christus en het staat geschreven … “zal Hij ons dat alles niet geven door Hem?” (Rom 8:32)

 

Ik zou wensen dat wij en de ganse wereld hiervan bewust moge worden. Dat ons bewust zijn, van Christus sterke kracht en gave aan ons, tot uitdrukking mag komen in ons wezen en ons zijn voor elkaar.

Met Pasen wil ik nogmaals uitroepen: “Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap. De Heer is waarlijk opgestaan alleluia.”

 

Aan allen die lijden in lichaam en geest … weet je bevrijd want Christus leeft. 

Deel in Zijn vriendschap en liefde.

Aan allen die zich inzetten en echt willen werken om Christus eenheid … weet je gezegend, want je hebt deel aan de Blijde Boodschap.

Aan allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk, de wereld en de maatschappij om te werken aan eenheid … geef de moed niet op, weet je gesteund in je eenzaamheid door Christus diepe aanwezigheid.

 

Aan u allen Vrede zij U, want Christus is verrezen !

 

Geert C. Leenknegt

priester

 

Verrijzeniszondag 2019