parochieberaad donderdag 25 april 2019

Beste medewerker,

Beste vrijwilliger,

Vooreerst willen we u van harte bedanken voor uw gedreven en belangloze inzet voor de parochie in Buggenhout-Lebbeke. 

Daarom nodigen we u dan ook graag uit op een bijeenkomst voor de medewerkers van de parochie in Buggenhout-Lebbeke die doorgaat op donderdag 25 april in de parochiezaal Nicolaas, jachtweg 1, te Buggenhout om 19.30 uur.

We willen samen met alle medewerkers nagaan hoe we de parochie een nieuwe gestalte kunnen geven. Daarbij zullen thema’s als liturgie, verkondiging en diaconie zeker een plaats krijgen.

U zal er kunnen kennis maken met de nieuwe parochieploeg en uw vragen voorleggen. Daarom zou het handig zijn als u een balpen meebracht. We nemen deze vragen zeker mee om er rond te werken. Op eenvoudige vragen willen we proberen om op de avond zelf een antwoord te formuleren. 

We gaan ook dieper in op de vorming van een parochiaal beraad waarvan u deel kan uitmaken. 

Samen kunnen we bouwen aan een mooie geloofsgemeenschap waar iedereen zich thuis kan voelen. Om praktische redenen vragen we u om ons een seintje te geven of u al dan niet aanwezig kan zijn via secretariaat@parochiebuggenhoutlebbeke.be.

Tot dan!

 

De parochieploeg van de parochie in Buggenhout-Lebbeke