Samen geroepen - een dagje bijzonder 'Mechelen'

22 april, tweede paasdag, paasmaandag, feestelijk vervolg van Pasen

 

De samenkomst in Rome, een synode van duizenden jongeren met paus Franciscus en een aantal bisschoppen, eind 2018, bracht onze Belgische bisschoppen op de idee de kerkgemeenschap rond de Sint-Romboutstoren van Mechelen samen te roepen.

Geen dag voor allen, wel een voor velen. Iedereen geroepen en uitgenodigd die in of met de kerk bezig is of interesse heeft, erin zit en eens dichterbij wil komen. Gratis organisatie, met je picknick (12.30 uur) op zak voor heel de dag.

Een dagprogramma met om 11 uur welkom in de kathedraal, een synodegetuigenis in de voormiddag en na de middag (14 uur) vijf keuzes die voorliggen. Sloteucharistieviering om 16 uur in de kathedraal met kardinaal De Kesel en de Vlaamse bisschoppen.

Paasmaandag vieren!

 

Wil je erbij zijn? voel je je “samengeroepen” of “kerk”? Teken in en kondig je aan! Welkom!

Met de trein van Buggenhout naar Mechelen, wat een luxe. Laten we groepjes vormen en samen vertrekken. Vertel het aan elkaar. Zoals Abraham op weg. We weten ook niet wat het zal worden. Hij die ons samenroept, wèl.

 

“Christenen willen hoopvolle mensen zijn en ook anderen, en met name jongeren, hoop aanreiken.”

 

www.kerknet.be/samengeroepen

Langs deze weg kondig je je aan en kan je kiezen voor de werkgroepen in de namiddag.

 

Werkgroepen (14-15.45 uur):

1 Paasmensen, tot hoop geroepen! Een pedagogie van de hoop. Niet naïef zijn, wel vertrouwvol. “Uw vreugde zal volkomen zijn”.

2 Gelovig thuiskomen, tot gemeenschap geroepen. Jong en oud, Bijbels vertellen en ernaar luisteren. Met een bijzonder kinder- of gezinsprogramma.

3 Aangesproken worden, door God geroepen. Iemand ontmoeten die je graag ziet. Met Hem meegaan. Hem goed leren kennen. Verrassend en onverwacht, zoals liefde.

4 Dienstbaar zijn, door de ander geroepen. Ze kijken je aan, de kleinen, de armen, de pechvogels… Ik ben het, zegt Hij. En ikzelf mag goed als God zijn.

5 Tochtgenoten, erbij geroepen. Niet alleen maar samen op weg gaan, luisteren en sturen, bijgestuurd worden, ‘weggebaand’ worden. Samen, jij en ik en Hij en wij.

 

“Om jongeren te begeleiden in geloof, hen aan te spreken, is het goed dat wij eerst zèlf ons geloof beter leren kennen en ons gaan verdiepen. Laat je nu aanspreken en beleef dit schrijven als een roepstem, een uitnodiging van de Heer zelf.”

 

Vertel het aan de jongeren. In de jeugdbeweging. De kinderen in hun gezinnen met hun ouders zijn ook welkom. Jong en oud(er) samen. Catechesegroepen, gespreksgroepen, Bijbelgroepen…

WELgeKOMen!

 

Zie link naar folder onderaan dit artikel

 

p Herman

herman.cooreman@parochiebuggenhoutlebbeke.be

 

Extra informatie: