Staycation

Vrij zijn

Binnenkort start de vakantie, minstens voor de schoolkinderen. 

Vakantie komt van het latijn ‘vacare’ wat betekent ‘vrij zijn’. Je kunt je terecht afvragen wat ‘vrij zijn’ betekent. Maar voor de meeste mensen betekent het eventjes afstand nemen van vaste patronen in het dagelijks leven of werksituatie. Je doet eens iets anders dan je gewoon bent, je slaapt wat langer of je gaat ergens anders naar toe om zeker te zijn dat je absoluut iets anders kunt doen. Deze coronatijd heeft ons ondertussen daar mee geconfronteerd. Velen stellen zich dan ook de vraag of ze dit jaar wel op vakantie gaan. Voor hen betekent het dan: op reis gaan. 

 

Anders maar toch druk

Doordat we allemaal werden geconfronteerd met ‘anders te leven’, toch zeker in de lockdown of quarantainetijd, is voor velen de druk niet minder geworden… wel anders. De stress rond het virus en de mogelijke besmettingen heeft een impact gehad op sommige mensen. De informatie ‘overload’ die we kregen bepaalden onze dagelijkse informatie.  Anderen moesten zich extra inzetten in de medische, verzorgende en toeleveringssector. Nog anderen moesten ineens digitaal werken, of online business ontwikkelen, of waren hun regelmaat kwijt. Ouders moesten op een andere manier aandacht hebben voor de kinderen wanneer er geen opvang of school was. De lockdown of quarantainetijd was dus zeker geen vakantie.

 

Staycation

Vakantie is belangrijk voor onze gezondheid. Het is een beetje als een retraite: je neemt tijd om je terug te trekken en te herstellen. Vrij nemen van het werk of je dagelijkse routine is nodig en dat kun je niet uitstellen of opsparen evenmin als dat je dit voor slapen kunt doen. Maar vakantie betekent niet automatisch dat je altijd weg moet gaan naar een andere bestemming, al zal dat voor mensen die op hun werk wonen misschien toch iets comfortabeler zijn. Zeker nu kunnen we nog niet onbezorgd op reis of naar het strand of op een terras (al lijkt dit laatste niet veel mensen of te schrikken).

Je kunt evengoed vakantie thuis nemen door te genieten van eens anders te leven.

 

Evengoed

Het thuisblijven als vakantie of staycation kan evengoed werken als we maar activiteiten doen die we ook zouden doen op vakantie. "Een vakantie thuis kan heerlijk zijn als je erin slaagt om de factoren te omzeilen die je ontspanning belemmeren", schrijft psychologe Jessica de Bloom in haar boek De kunst van het vakantie vieren. "Dit kan bijvoorbeeld door huishoudelijke taken of andere klussen bewust een tijd uit te stellen en je een week lang een klus- en poetsverbod op te leggen." 

Onlangs zag ik in een reportage hoe zwembaden worden geinstalleerd en firma’s voorzien in tenten om in de achtertuin op te stellen. Animatieteams kunnen ingehuurd worden om kinderen thuis te vermaken. Voor jongeren die hadden gerekend op festivals en concerten wordt het iets vervelender. 

Deze week kwam ik mensen tegen die bij wijze van vakantie een pelgrimsfietstocht zullen maken. Dit lijkt me een sportief initiatief. Zelfs deze inspanning kan op een wijze ook ontspanning zijn. 

Wat je ook doet ik geef je graag dit reisgebed mee voor je vakantiereis of je levensreis …

 

Goede God, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara

toen zij wegtrokken uit het land Ur.

U smeedde zwervers samen tot een hecht volk 

toen zij op weg waren naar het land van de Belofte.

En wijzen uit het Oosten wees U door een ster 

de weg naar het kind van Bethlehem.

Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg. 

Vergezel ons op onze tocht door het leven. 

Wees tijdens hitte een koele schaduw 

en bij regen en ontij een veilige beschutting,

wees een schild tegen onze angsten 

en een stok op glibberige paden. 

Geef ons perspectief als wij de moed verliezen.

Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten. 

En tijdens onze reis en levensloop 

Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren.

Wijs ons de weg naar de vrede, 

naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt.

Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld

 van Johannes de Doper, de Wegbereider, 

en zo mogen aankomen bij Hem die Hij aankondigde: 

Jezus Christus uw Zoon, onze Heer. 

Amen.

 

Dit pelgrimsgebed is gemaakt naar aanleiding van een oud middeleeuws reisgebed. 

 

Goede reis! 

Goede vakantie!

Goede stayvcation!

 

Geert C. Leenknegt, priester

 

Deze dingen zijn belangrijk om te herstellen tijdens een vakantie:

  • mentaal afstand nemen van het werk
  • ontspannen
  • controle en zelf bepalen wat we doen
  • uitdagingen aangaan en nieuwe dingen leren
  • iets betekenisvols doen
  • gevoelens van verbondenheid hebben

Bron: Jessica de Bloom, Rijksuniversiteit Groningen