Sterzingen Vormelingen Opstal

Het sterzingen in onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke door onze Opstalse vormelingen (en begeleidende ouders) gaat door op vrijdag 27 december. We verzamelen om 14 uur en gaan eerst onze liedjes zingen tijdens het kerstfeest van Okra. Elk jaar opnieuw krijgen onze vormelingen er een warm onthaal. Over de generaties heen worden mensen door het zingen verbonden.

Nadien trekken de kinderen al zingend van huis tot huis de straat op. Als herdertje of als één van de Drie Koningen verkondigen ze de geboorte van Jezus. Met het zingen willen onze sterzangers andere jongens en meisjes een betere toekomst schenken. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar de opvang van straatkinderen in Caracas. Caracas is de hoofdstad van Venezuela in Latijns-Amerika.

Hopelijk is het die dag niet te koud. Maar sowieso worden onze vormelingen na het zingen getrakteerd op warme chocolademelk met pannenkoeken. We danken alvast al op voorhand onze zangertjes én de gulle schenkers!