Vastentijd

Nieuwsgierig heb ik zeven mensen gevraagd wat ‘vastentijd’ voor hen betekent.

Een beetje bijgestuurd en verfijnd, zonder 'heu' en 'hmm', hoorde ik iets als:

“De tijd voor Pasen, zoals advent voor Kerstmis”,

“40 dagen, eigenlijk 46 maar de zondagen kunnen toch geen vastendagen zijn”,

“Zes zondagen en de laatste is Palmzondag, poort van de Goede week”,

“Broederlijk delen en aan de armen denken, delen met hen, wij die toch rijk zijn en ook te veel verbruiken”,

“Het grootste feest van het jaar voorbereiden, alhoewel Kerstmis gezelliger is”,

“Dan krijgen we elk weekend in de kerk kaartjes om de vasten thuis in de week niet te vergeten”,

“Een beetje lijnen, beetje minder dikke nek, een toontje lager zingen… werken aan je leefstijl en houding”.

 

Anders en meer dan coronatijd

 

We kennen de ingrediënten wel. Tel eens de jaren dat je er bewust mee bezig bent geweest, want zoals ons leven kort is, zijn ook de gelegenheden om Pasen te vieren beperkt. Pech met die Corona! Zeg dat wel, wordt het de tweede keer op rij paasdag zonder Pasen in de kerkgebouwen?

Toch, au fond, hebben we het zélf nog in handen. Ik, wij zelf, moeten Pasen toelaten in ons leven!

Wat is er al verteld en gepreekt, overwogen en bestudeerd. Deerde het ons? Luisterden we lang genoeg? En goed genoeg? Denk aan de zaaier die ook veel zaad helaas verkeerd gooit of zaait op harde plekken waar het onvruchtbaar blijft liggen, vertrapt wordt, of hopelijk nog weggepikt door de vogels… (Mc4)

De zoveelste vasten in mijn leven… wat wordt het? Boeken en programma’s, zoveel je maar wilt. Neem er enkele van, van al die kansen.

 

In deze coronatijd worden we wel flink dooreen geschud! We hebben geen vasten meer nodig, er bovenop, zou je kunnen zeggen. We zijn verplicht geworden het soberder te doen, méér alleen, voorzichtig te zijn, ons in veel te beperken, anderen niet in gevaar te brengen, ons ritme te vertragen… en dan kan je pas ook opnieuw genieten. Wandel als een koe! En niet voor de statistieken!

We willen hier ook antilichamen aanmaken, we hopen op de kracht van de vaccins, geloven in de geleerden, moeten verder met de maatregelen van onze leiders.

Iemand schreef: we zijn allemaal kluizenaar geworden! Velen kozen er ooit voor, vandaag ook nog, maar wij zijn ertoe verplicht! We kunnen niet anders dan vele uren alleen of op ons eigen door te brengen. Goed. Weet toch ook dat kluizenaars prachtige vruchten plukken…

 

Kies ervoor! Voor een vastentijd die in veel hetzelfde wil bereiken, als wat nu als medicament wordt aanbevolen tegen Corona. Geniet anders, wandel anders… maak dieper antistoffen aan: tegen macht, prestige en hebzucht.

 

Een ware medemens, Jezus Christus, nog wel van God

 

Onze ‘vasten’ is evenwel met Jezus meegaan. Soberder, stiller en samenhorig als een vòlk onderwèg gaan. Het is werken aan onze façade, wat  - wenselijk - weergeeft dan we aan ons innerlijk ook willen werken: een mooier en beter mens en medemens worden.

 

Ons mens zijn aanscherpen is een prachtige opdracht, waar het bot en stomp gevijld wordt door onze hebzucht, heerszucht en eerzucht. Zou onze wereld er zo anders of lelijker uitzien als die gestuurd zou worden, niet door de alomtegenwoordige en bijna heilige economie, maar door menswaardigheid? Want wie dààraan werkt – als medemens - zorgt ook dat er voedsel is en een dak en kleren voor iedereen, erkenning en waardering en werk voor iedereen, en dat niemand vereenzaamt of de weg kwijt raakt in de groeiende jungle van deze wereld vol papieren en documenten, aanvragen en formulieren… loze beloften… ontmoediging en vereenzaming

 

De Kleine Prins in het gelijknamige verhaal zag de woestijn graag omdat er ergens een bron was, een waterput, en een dààrbij horende oase. Met Asdag stappen we figuurlijk de woestijn in, met of zonder kerkbezoek of askruisje, wel bewust en in de voetstappen van Jezus. Kijk eens op een andere manier naar Coronatijd: zie de kansen en niet de hindernissen, en ontdek het onbekende of te weinig ontgonnen gebied in je leven.

 

Bedenk mens! Je bent zo rijk van binnen! Anderen hebben je nodig zoals jij hèn nodig hebt! Je bent een parel in Gods ogen. Zeg het, toon het aan elkaar. Vooruit, en avant! Op weg naar Pasen, de oase van eeuwig groen voor wie het ziet, en blijvend zonlicht: de verrezen Heer in het volle licht die ons verbrokkeld leven voltooit en vervult. Alleluia!

 

Spreek erover. Vastentijd is een gezondheidskuur voor hart en nieren, handen en voeten. 40-dagen verbinden ons zonder te verdelen, en helpen ons te zien dat: wat we echt van binnen zijn, genade is en wat we hebben, gekregen is. Zo een vasten zal je niet vlug vergeten: het heerlijke en eerlijke begin van de rest van je leven, zo is dat!

 

Pater Herman