Verkiezingen leden van de kerkraden en centraal kerkbestuur uitgesteld

het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgde ons via de vicariaatsdienst voor de kerkfabrieken volgende nota (volledige tekst in bijlage)

 

 

Gelet op de verspreiding van het coronavirus Covid-19 op Europees grondgebied, en in België, en de noodzakelijke maatregelen om deze verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, onmiddelijk worden uitgesteld voor onbepaalde duur tot de Corornaepidemie formeel over is. 

Dit betekent dat zowel de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale kerkbesturen worden uitgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden worden onmiddelijke stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezingen van de leden.