Vormsel wordt uitgesteld tot weekend van 26/27 september en vieringsmomenten liggen definitief vast.

De Belgische bisschoppen hebben vandaag de interdiocesane richtlijnen uitgevaardigd voor eerste communies en vormsels.

Aansluitend heeft ons bisdom 26/27 september vastgelegd als vormselweekend. "Door de vormselvieringen eind september te voorzien, maken we het mogelijk dat ook het nieuwe pastorale werkjaar een vrijwel 'normale' start kan nemen vanaf oktober. Het laat ook toe dat de kandidaat vormelingen, die mogelijks hun vormselkleren al hebben gekocht,  er nog niet helemaal zijn uitgegroeid tegen eind september!".

Wij vragen jullie om via jullie catechist en in cc: aan het secretariaat@parochiebuggenhoutlebbeke.be jullie herinschrijving te bevestigen bij voorkeur voor Pasen of eind april dit jaar. Vermelding van de voornaam en familienaam van jullie kandidaat vormeling is voldoende en wij schrijven ons opnieuw in voor 26/27 september.

Wij vermoeden dat velen opnieuw een accommodatie moeten zoeken, willen ze aansluitend dit verder nog vieren. Anderen zullen misschien het familiaal vieren op een ander moment houden (of reeds gehouden hebben) met wat creativiteit. Dit vraagt ook reorganisatie en dus tijd. Daar hebben we alle begrip voor. Dit kan er misschien ook voor zorgen dat je nog niet tegen Pasen of eind april weet of jullie zullen aansluiten. We vragen om niet te lang jullie herbevestiging uit te stellen. Indien er voor iemand een uitzonderlijk en onherroepelijk probleem is, gelieve ons dan te contacteren.

De regeling in het weekend van 26/27 september voor de vormselvieringen in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke werden door het bisdom Gent. als volgt vastgelegd:
 Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

 zat. 26/09

15:30 uur kerk H.H. Salvator Wieze
18:00 uur kerk St. Amandus Opdorp 
 
zon. 27/09
09:00 uur kerk H.-Gerardus Majella Opstal
11:00 uur kerk St.-Niklaas Buggenhout 
09:00 uur kerk O.-L.-Vrouw geboorte Lebbeke
11:00 uur kerk O.-L.-Vrouw geboorte

 

 
We zijn blij met de duidelijke beslissing van onze bisschoppen in deze uitzonderlijke tijd.
We wensen ieder van u een goeie gezondheid toe.
 
Met genegen groeten,
 
namens de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.