We vieren Maria’s tenhemelopneming

 

Donderdag 15 augustus 2019 vieren we in het hartje van de augustus maand het feest van Maria ten Hemelopgenomen. In Jeruzalem en Ephese mocht ik een aantal jaren terug de Dormitio kerk bezoeken. Het is een bidplaats waar men gedenkt dat Maria is ingeslapen in God. Een beetje alsof ze naar bed gaat en blijft slapen, maar dan in de schoot van God. De gelovigen, volgens de Oosterse ritus, omschrijven op die manier het heengaan van Maria van deze aarde naar de Hemel. 

 

Reeds in de achtste eeuw werd deze gedachte geleerd in de Oosterse Kerken dat Maria met haar volledig lichaam in de hemel werd opgenomen. Deze opname is niet hetzelfde als de hemelvaart van Christus. Bij dit laatste begrijpen we dat dit kan gebeuren uit eigen kracht, eigen varen. Bij de ten hemel ‘opneming’ is het God zelf die Maria naar lichaam en ziel naar zich toetrekt of opneemt.

 

Dit dogma werd ooit uitgesproken door paus Pius XII in 1950. Het werd sterkt bediscuteerd of het zo belangrijk was om dit in een dogma vast teleggen. In het Tweede Vaticaans Concilie werd dit dogma nogmaals bevestigd en werd duidelijk gesteld dat Maria steeds doorverwijst naar Jezus. Maria kan het beeld zijn van de Kerk dat de weg volgt die Jezus ons is voorgegaan.

 

Zij is de moeder die in moeilijke tijden waakt over haar kinderen die door Jezus aan haar werd toevertrouwd vanop het Kruis voor zijn sterven. Velen erkennen de moederlijke zorg van Maria en daarvan getuigen de verschillende verzorgde Mariakapelletjes in onze parochie in Buggenhout-Lebbeke en in Vlaanderen. Voor velen is Lourdes nog steeds de unieke plaats waar de verschijningsgrot een plaats is van leven en hoop. En dichtbij is de boskapel en kerk van Lebbeke nog steeds belangrijk.

 

Het feest van Maria ten Hemelopgenomen toont onze uiteindelijke eindbestemming van onze aardse tocht. Ze herinnert er ons aan dat we naar geest, ziel en lichaam voorbestemd zijn tot de volheid van het leven. Wie leeft en sterft in de liefde van God verandert in het Verrezen Lichaam van Christus. Met het mysterie van Maria ten Hemelopgenomen wordt ons de eeuwigheid voorzegd. En daarom kunnen we terecht bidden: “Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood! Amen”

 

Ik wens aan alle lezers deze hoop toe.

 

Geert C. LEENKNEGT

priester

 

--------------------------------

dit werd gepubliceerd in het parochieblad van week 33 - 14 augustus 2019 editie 2172- Kerk en Leven Lebbeke