Namens de parochieploeg en priester Leenknegt,
wensen voor een goed en gezegend 2023 in de vreugde van Christus.

Eindejaarsgebed

Eeuwige Schepper van ons leven,
wat hebben wij van U een grote schat gekregen in onze herinneringen.

We komen allemaal langs eigen wegen naar deze dag,
de laatste van het jaar.

Gedachten en vragen bestormen ons.

De gezichten van al die mensen die we verloren hebben
komen op ons ogenscherm.

Een stoet van gemis.

We hebben weer zoveel berichten gehoord
van ellende, oorlog en menselijke nood.

Zoveel geweld gezien, zoveel ziekte.

Maar in ons snoer van herinneringen
zitten ook kostbare kralen van geluk en vrede.

Er was ook blijdschap.

Laat uw geest ons een wijs hart geven
om te begrijpen wat we tellen
en het op te slaan in de schatkamers van ons hart.

Amen.

 

 

Gebed bij het nieuwe jaar

Dank U, Heer,
U geeft een gloednieuw jaar.

Geef me wijsheid,
zodat ik een vriend kan zijn.

Geef me een oog,
zodat ik nood om me heen kan zien.

Geef me geduld,
zodat ik kan volhouden.

Geef me dagen,
die gevuld worden met Uw liefde.

Geef me handen,
die zegenen.

Geef me armen,
die omhelzen.

Geef me een hart,
dat liefheeft.

Zoals U,
mij lief hebt,
mij omhelst,
mij zegent,
iedere dag opnieuw.

Amen

 

_______________________________________________

Vanaf 01 januari 2023 is iedereen welkom
voor de wekelijkse weekend eucharistie
in de kerken van:

  • Buggenhout op zaterdag om 17:30 u.
  • Lebbeke op zondag om 10:30 u.

 

Omdat het doopsel, vormsel en communie verbonden zijn met de eucharistie gaan deze enkel nog door in de kerken van Buggenhout en Lebbeke.

Iedereen is ook welkom in de andere kerken die openblijven voor persoonlijk gebed, occasionele vieringen, huwelijken en uitvaarten.

 

Gelukkig Nieuwjaar

1. Zalig en gelukkig Nieuwjaar! We wisselen deze wensen uit onder de hoede van de Moeder Gods die wij in het bijzonder vierden op de eerste dag van het jaar. Aan dit feest van de Moeders Gods verbinden we de Werelddag van Vrede, een jaarlijks weerkerend gebeuren dat door Paulus VI in 1968 is ingevoerd. We hebben allemaal vrede nodig als samenleving en als individu. Een wereld waar liefde heerst heeft daar noodzaak aan.  Spijtig genoeg ervaren wij nog steeds het tegendeel en wordt oorlog en haat, ruzie en geweld niet zo gauw neergelegd. De grote wereld en onze kleine wereld hebben blijkbaar nog steeds voldoende plaats voor dit alles, terwijl de liefde hunkert naar méér ruimte.

2. Vrede is zo onontbeerlijk voor ons leven. En er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid en geen gerechtigheid zonder vergiffenis. Trouwens gerechtigheid en vergeving moeten hand in hand gaan. Respect voor een ander is ook zo belangrijk en heel dikwijls roept het negeren hiervan alleen maar kwaadheid op. Ik vraag uitdrukkelijk dat de medewerkers zich inspannen om samen te werken in een geest van kindschap. Ik roep in het bijzonder hen op die slachtoffer zijn geweest van onrechtvaardigheid.  Ik richt mij ook tot de jongeren die soms ongewild in geweld terechtkomen.  Iedereen nodig ik uit om samen in te gaan tegen de verleiding van geweld en haat. En hierbij is vergeving absoluut noodzakelijk. Voor sommigen lijkt het een teken van zwakheid, maar op lange duur is het heilzaam en geeft het spirituele kracht.

3. Ik wens dan ook uitdrukkelijk mijn wensen en zegen uit te spreken aan de burgemeesters en colleges van schepenen die een nieuwe termijn zullen starten voor onze gemeentes. Zij hebben op donderdag 28 december, feest van de Onschuldige Kinderen, hun eed afgelegd bij de gouverneur. Moge het ook voor hen een duidelijke opdracht zijn om de vrede te willen bevorderen in de leefgemeenschappen waar zij voor zorg dragen.

Aan het begin van dit Nieuwjaar vertrouwen we onze aandacht voor al het goede voor 2023 toe aan de voorspraak van de Moeder Gods, koningin van de vrede.
O.-L.-Vrouw van de boskapel en van Lebbeke: bid voor ons.

Zalig en gelukkig Nieuwjaar in de Vrede van Christus.

 

Geert C LEENKNEGT, priester

 

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 1 (nummer van woensdag 4 januari 2023)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout