Nieuws

Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e) in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

check bisdom Gent check KU Leuven/ Elisabeth Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e) in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke De Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de pastoor en de parochieploeg de pastorale werking te ondersteunen en verder uit te bouwen. Taak Actieve deelname aan het beleid van de parochieploeg...
Lees meer »

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Martinus Denderbelle, O.-L.-Vrouw Geboorte Lebbeke, H. Johannes Vianney Lebbeke-Heizijde, H. Kruis Lebbeke en St.-Salvator Wieze (gemeente Lebbeke)...
Lees meer »

Sterzingen Vormelingen Opstal

Het sterzingen in onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke door onze Opstalse vormelingen (en begeleidende ouders) gaat door op vrijdag 27 december. We verzamelen om 14 uur en gaan eerst onze liedjes zingen tijdens het kerstfeest van Okra. Elk jaar opnieuw krijgen onze vormelingen er een warm onthaal. Over de generaties heen worden mensen door het zingen verbonden. Nadien trekken de kinderen al...
Lees meer »

Kerstboodschap aan alle inwoners in Buggenhout-Lebbeke.

Goede vrienden, “Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde.” (Filippezen 4,4). In de lezingen van de Advent werd ons deze uitnodiging aan de christenen van Filippi voorgelezen tijdens de liturgie. Het is als een wens voor iedereen, een aansluiten bij de vreugdevolle kerstmuziek en sfeer die vreugde, blijheid en hoop wil brengen. “Barst los in jubel, allen samen...
Lees meer »

Nieuwjaarsviering

We nodigen iedereen uit om het nieuwe jaar te starten onder de hoede van Maria. Het is goed dat we met onze Mariaparochie elkaar kunnen ontmoeten op deze eerste dag van 2020. 1 januari 2020 om 10:30 u. in de kerk van Lebbeke
Lees meer »

Soep op de Stoep

Actie ten voordele van Welzijnszorg. Het thema dit jaar is: “Samen solidair tegen armoede”. Kerk Opdorp: zaterdag 30 november aansluitend aan de eucharistieviering van 18 uur kan je voor 1 euro een tas soep bekomen. Kerk Buggenhout: donderdag 12 december aansluitend aan Buggenhout Bidt om 10 uur. In ruil voor een vrije gift krijg je een bekertje lekkere soep. Kerk Opstal: zondag 15...
Lees meer »

Weekendviering 8 december - Buggenhoutse kerkplekken

Tijdens het weekend van 7 en 8 december is er één gezamenlijke eucharistieviering voor de drie Buggenhoutse kerkplekken. Deze gaat door in de Sint-Niklaaskerk op zondag 8 december om 10 uur. We vieren de feestdag van heilige Nicolaas, patroonheilige van de Sint-Niklaaskerk.
Lees meer »

Gezocht: Parochiesecretariaatsmedewerker te Lebbeke

Gezocht Parochiesecretariaatsmedewerker voor Lebbeke, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke op zaterdagvoormiddag van 08:30 – 11:00 - Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker: daarbij sta je zowel in voor het fysieke onthaal als voor de telefonie. - De mensen kunnen bij jou terecht voor het aanvragen van een misintentie, afhalen van doopboekjes, en eventueel andere vragen met betrekking...
Lees meer »

dekenale zangavond

We nodigen iedereen uit die graag zingt naar onze jaarlijkse dekenale zangavond. Het is een unieke kans om nieuwe liederen te leren in een vriendschappelijke ontmoeting met anderen die graag zingen in ons dekenaat Dendermonde. Het thema dit jaar is in voorbereiding op de Goede Week en de Paastijd. Dekenale Zangavond o.l.v. Lorenz Meulebroek met aan het orgel Johan Eyckerman. Donderdag 21 november...
Lees meer »

Campagne Fonds Kerkopbouw

Omhaling 23-24 november Op 23 en 24 november (Feest Christus Koning) is er de jaarlijkse collecte voor het Fonds Kerkopbou w dat de begeleiding van pastorale projecten in het bisdom ondersteunt. Voor de campagne van 2019-2020 zetten we in op 'Samen een onthalende Kerk zijn' . Kerk-zijn vandaag is geen zaak van spectaculaire of grootse dingen. Het is 'gewone dingen doen op een...
Lees meer »

Pagina's