Nieuws

Solidair met de brandweer

Solidair met de brandweer In het nieuws… We hoorden en zagen het in het nieuws… “" Een heel zwarte dag". In Beringen (Limburg) heeft er een brand in een leegstaand pand aan de Koolmijnlaan gewoed. De brand is intussen onder controle, maar heeft het leven gekost aan twee brandweermannen. Er vielen ook vier gewonden. ” Het lijkt misschien ver of we waren het...
Lees meer »

Waar ben ik?

Over dementie wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven. Ook in parochies staat het onderwerp op de agenda, althans ik hoop dat het er plaats kan krijgen , niet in de laatste plaats vanwege de vergrijzing onder de gelovigen. Ondanks dit wordt er nog maar op weinig plekken gestalte gegeven aan geestelijke zorg aan dementerenden en blijft er ongemak en verlegenheid met het onderwerp...
Lees meer »

Iemand de baard afdoen…

Een bijzonder gelovige uit Lebbeke, waar ik veel respect voor heb, spreekt mij soms eens aan over mijn haargroei op mijn gezicht. Haar standpunt is duidelijk: ik moet mijn baard afdoen, geschoren zijn, want… baarden zijn voor missionarissen. Dit bijzonder standpunt is ook lang een trend geweest bij veel priesters uit de vorige generaties, die tot op vandaag, zich gladscheren omdat ze het...
Lees meer »

Gebedsviering Van Doorens kapelletje - Buggenhout

Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Om God te bidden en Maria te danken, te loven en te vragen... alles wat wij, onze buurt en gemeenschappen nodig hebben. Woensdag 14 augustus om 19 uur aan Van Doorens Kapelletje in de Zittingweg te Buggenhout. Allen welkom, breng vrienden en familie mee.
Lees meer »

We vieren Maria’s tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus 2019 vieren we in het hartje van de augustus maand het feest van Maria ten Hemelopgenomen. In Jeruzalem en Ephese mocht ik een aantal jaren terug de Dormitio kerk bezoeken. Het is een bidplaats waar men gedenkt dat Maria is ingeslapen in God. Een beetje alsof ze naar bed gaat en blijft slapen, maar dan in de schoot van God. De gelovigen, volgens de Oosterse ritus,...
Lees meer »

Verslag Lourdes van pater Herman en van bedevaarder

Pater Herman schreef over de Lourdesbedevaart een artikel dat verschijnt in parochieblad 29 (editie Buggenhout): Een verslagje van een bedevaarder en foto's van de Lourdesbedevaart kan u terugvinden onder 'Foto's'. https://www.parochiebuggenhoutlebbeke.be/foto-s/lourdesbedevaart-2019...
Lees meer »

Vakantiekaartjes...

We willen deze vakantie de schoonheid van de schepping in beeld brengen, dat kan als we samen werken! Ook cultuur is belangrijk. We nodigen jullie uit een vakantiekaartje te sturen naar het secretariaat, Pastorijstraat 5, Buggenhout of naar Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke. Kaartjes uit eigen land, uit het buitenland, dichtbij of ver weg, misschien wel van de andere kant van de planeet.....
Lees meer »

Vakantieregeling Parochieblad Buggenhout en Parochieblad Lebbeke

Om de redacties van het parochieblad ook enige weken aansluitende vakantie te gunnen, is volgende vakantieregeling van kracht: Voor parochieblad Buggenhout: - Het parochieblad dat verschijnt op 26 juni bevat de tekst van drie weken (26-27-28). Teksten ten laatste op 16 juni bezorgen bij de plaatselijke redacties. - Het parochieblad dat verschijnt op 17 juli bevat ook de tekst van drie weken (29-...
Lees meer »

Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Jak 4,1

Ruzies , het komt in de beste families en gezinnen voor … ook onder christenen. Paulus, schrijft er over in zijn eerste en tweede brief aan de Korintiërs. De meest gekende passage is die gericht aan de Galaten, waar hij reageert tegen hen die niet leven volgens de Geest: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en...
Lees meer »

info over Vormsel en Eerste communie in 2020 in de parochie in Buggenhout-Lebbeke

info over Vormsel en Eerste communie in 2020 Willen jullie graag dat jullie meisje of jongen volgend jaar gevormd wordt of voor het eerste te communie gaat? Voor onze parochies zijn er infoavonden : Voor de eerste communie: Donderdag 13 juni om 19u in de kerk van Lebbeke Vrijdag 14 juni om 19u in de kerk van Buggenhout Voor het vormsel: Donderdag 13 juni om 20u in de kerk van Lebbeke Vrijdag 14...
Lees meer »

Pagina's