Nieuws

Brief van bisschop Lode aan de priesters/diakens-emeriti en bejaarde religieuzen

Bisschop Lode richt zich met een brief en een video-boodschap tot de priesters/diakens-emeriti in zijn bisdom en ook tot bejaarde religieuzen. Hij kan hen nu niet ontmoeten. Daarom deze groet, "want wie de Kerk als moeder heeft, is nooit alleen" . Lees hier de brief Bekijk de video-boodschap...
Lees meer »

Paus roept alle christenen op gezamenlijk het Onze Vader te bidden

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden. De Protestantse Kerk doet ‘van harte’ mee...
Lees meer »

Het weer zien zitten...

Het evangelie van vandaag is een bijzonder lang verhaal: eenenveertig verzen (Johannes 9,1-41). Dit evangelie wordt, samen met nog andere, traditioneel gebruikt in de catechese voor de volwassen doopkandidaten, de catechumenen. Het is een vertellend en (aan-)sprekend bijbelstuk dat heel inspirerend kan zijn om dit zelfs spelend te vertellen thuis in je gezin en met je kinderen, van welke leeftijd...
Lees meer »

Bidden in de komende dagen

We nodigen iedereen uit om te bidden in deze Coronacrisis... klink dit video gebed Jezus Christus, je reisde door steden en dorpen 'om elke ziekte te genezen'. Kom ons nu te hulp, te midden van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, zodat we je helende liefde mogen ervaren. Genees degenen die ziek zijn van het virus... Genees ons van onze angst, die voorkomt dat naties...
Lees meer »

Verkiezingen leden van de kerkraden en centraal kerkbestuur uitgesteld

het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgde ons via de vicariaatsdienst voor de kerkfabrieken volgende nota (volledige tekst in bijlage) Gelet op de verspreiding van het coronavirus Covid-19 op Europees grondgebied, en in België, en de noodzakelijke maatregelen om deze verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn...
Lees meer »

Wat op te geven voor de vastentijd?

Misschien wilt u het leven op de langzame weg proberen - letterlijk. Wanneer heb je voor het laatst een heel memorabele vastentijd gehad? Of zelfs een levensveranderende vastentijd? Zo vaak geven we gewoon iets op zoals chocolade, zoals altijd, zonder er veel over na te denken. En we houden ons er niet echt aan. Of als we erin slagen om naar Pasen te gaan zonder genoemde chocolade te eten,...
Lees meer »

sobermaal afgelast

De voorbije dagen is het aantal besmettingen met COVID-19 in België zeer sterk toegenomen. Als geloofsgemeenschap moeten we ons verantwoordelijk weten voor elkaar. We sluiten ons aan bij alle maatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te vertragen. Om die reden wordt het sobermaal van nu zondag afgelast. We reken op de verantwoordelijkheidszin van iedereen bij de zorg voor de kwetsbare...
Lees meer »

Pastorale brief van bisschop Lode

Pastorale brief van bisschop Lode Naar aanleiding van de uitzonderlijke omstandigheden die we vandaag beleven, schreef de bisschop een brief. Hoe kunnen we als christenen deze tijd beleven? "We krijgen nieuwe kansen, want in geen enkele situatie is God afwezig. We moeten waarschijnlijk, meer dan ons lief is, thuisblijven. En wat doen we? Kerkbezoek wordt moeilijker, samen eucharistie vieren...
Lees meer »

Kalender in de Veertigdagentijd en Goede Week

In de Veertigdagentijd worden we uitgenodigd om meer tijd te besteden aan bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste. U vindt hier in bijlage de kalender voor de Veertigdagentijd en Goede Week. ALLE VIERING WORDEN AFGESCHAFT WEGENS DE VERSPREIDING VAN HET Coranavirus COVID-19 Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden,...
Lees meer »

Een zalige Vastentijd aan iedereen. Wat is de betekenis van vasten?

Een zalige Vastentijd aan iedereen Wat is de betekenis van vasten? Bij vasten gaat het niet om het opgeven van chocolade, ijs of sociale media. In de kern gaat vasten over zich afkeren van zonde en trouw zijn aan het evangelie. De vastentijd, een periode van 40 dagen voor Pasen, begint op Aswoensdag en eindigt bij zonsondergang op de heilige donderdag, Witte Donderdag. Vasten is een periode van...
Lees meer »

Pagina's