Nieuws

Maria Lichtmis in onze kerken

Ieder jaar op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, vieren we de Opdracht van Christus in de Tempel’ en dan herdenken we dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en...
Lees meer »

Trouwen voor de kerk - Wie durft?

Trouwen voor de kerk Wie durft? een sprong in het onbekende wagen met die ander ? met elkander een levenslang liefdesengagement aangaan? hopen op Gods nabijheid en genade over jullie relatie? als gehuwden zelf die genade zijn voor elkaar en de anderen?een sprong in het onbekende wagen met die ander ? met elkander een levenslang liefdesengagement aangaan? hopen op Gods nabijheid en genade over...
Lees meer »

Bladeren in de Bijbel

Artikel verschenen in Kerk en Leven 2019-03, editie Buggenhout Foto: E vangelist Lukas met zijn symbool, de stier. In het begin van zijn evangelie worden dieren geofferd in de tempel. Nog een week en de kersttijd is voorbij. Mochten we toch maar veel warmte opgeslagen hebben om door de normaal koude wintermaanden te komen! Na vier zondagen hoopvol nieuws over het nieuwe dat gaat beginnen, al...
Lees meer »

Driekoningen op 6 januari

We nodigen iedereen uit, en in het bijzonder ook onze jonge gezinnen of grootouders met hun kleinkinderen, om als Driekoningen te komen naar de kerkdienst op zondag 6 januari in Wieze (9:30) of in Lebbeke (11:00). Misschien lijkt het nog wat vroeg om aan het feest van de Openbaring (Driekoningen) te denken. En toch doen velen dat al! Zij bereiden zich immers voor op het Sterzingen: een actie van...
Lees meer »

Kerstboodschap aan alle inwoners van Buggenhout-Lebbeke

Goede vrienden, Met Kerstmis vieren wij de geboorte van ‘God in ons midden’ Maria nam “haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” (Lc. 2:06 ev). Maria was er helemaal klaar voor. Ze had de doeken klaar gelegd. Het kind was welkom! Je kunt je de heilige vreugde van de moeder vermoeden in de...
Lees meer »

Geen Stille Nacht meer in de Kerk?

Niet in ’t boekje Kerstliederen als ”Stille nacht” en ”De herdertjes lagen bij nachte” staan niet meer in de liedboekjes van de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland. Er was heel wat paniek en verdachtmaking in de publieke opinie en media hierover tot de bisschoppen officieel lieten weten dat daarmee niet wordt gezegd dat ze niet meer in de kerken mogen gezongen worden...
Lees meer »

Afrikadag

Tijdens het weekend van 5 en 6 januari worden de collectes gehouden voor Afrikadag https://www.missio.be/nl/actie/afrikadag/
Lees meer »

Nieuwjaarsviering parochie in Buggenhout-Lebbeke

Feest van de Moeder Gods Nieuwjaarsviering parochie in Buggenhout-Lebbeke 01 januari 2019 om 10:00u. in de kerk van Buggenhout Nodig elkaar uit en doe aan carpooling!
Lees meer »

Sta niet voor gesloten deuren!

Het secretariaat te Buggenhout zal gesloten zijn op 24 en 31 december Het secretariaat te Lebbeke zal gesloten zijn van 24 december tot en met 28 december én op 1 januari. Hou er rekening mee voor het aanvragen van misintenties , reservatie van de zaal en alle andere vragen.
Lees meer »

Oud jaar, nieuw jaar

Binnenkort zullen we elkaar weer omhelzen en toewensen dat het jaar dat 2019 heet, nieuw zoals het aankomt, gunstig, gezond, geestig, gelukkig en gelukt, gezegend en geborgenheid gevend mag zijn. “Weer een jaar voorbij!” zullen meerdere mensen zeggen, en “wat gaat de tijd vlug.” Terwijl ik vanmorgen nog hoorde op de radio hoe blij men weer is “dat het weekend er...
Lees meer »

Pagina's