Rouwzorg equipe

Zieken
Vanuit ons christelijke inspiratie willen we de ziek mens nabij zijn en tegelijk aandacht hebben voor de familie en gezinsleden. Waar mogelijk proberen we een eindje mee te gaan, waarbij we onze kracht zullen putten in onze verbondenheid met Christus en gedragen door de geloofsgemeenschap waar we bidden voor onze zieken.

 

Sterven
Wanneer een mens sterft zullen we biddend aanwezig zijn bij de overledenen en ook de familie daartoe uitnodigen. We willen een luisterend oor bieden voor het verdriet van de nabestaanden. Met hen willen we dan uiteindelijk een waardige uitvaartliturgie voorbereiden die in de eerste plaats gelovig is, met een kerkelijke inbedding en gedragen door de volledige geloofsgemeenschap.

 

Niet vergeten
Ook na de uitvaart zullen we proberen om met de rouwenden mee op weg te gaan. Zeker zullen we voor onze overledenen bidden in een onze geloofsgemeenschappen tijdens de parochiale nadiensten.

 

Vorming
Dit alles vraagt ondersteuning en vorming. Voor wie zich engageert in rouwzorg zullen we een eigen vormingsproject opstarten.
Ook voor de voorgangers in woord- en gebedsvieringen voor uitvaarten zullen we een specifiek traject voorstellen. We zijn immers ervan overtuigd dat amateurisme niet gewenst is op zo’n belangrijk moment.

Info over deze vormingsinitiatieven zal zo vlug als mogelijk worden meegedeeld.

 

Teksten
Hieronder vind je enkele achtergrond- en beleidsteksten rond rouwzorg en uitvaartliturgie die de voorbije jaren als artikel verschenen zijn in Kerkplein, het blad van het bisdom Gent.