Sacramenten en vieringen

De liturgie is een belangrijk facet van het parochiaal leven.
In de parochie bidt de gemeenschap samen, op de eerste plaats in de eucharistie, maar ook in andere vieringen. Het is steeds een gebeuren waar God en mens elkaar op een eigen unieke wijze ontmoeten.
Daarom wordt er ook veel belang gehecht aan de voorbereiding en verzorging.

De aandacht van het gemeenschap vormen gebeurt rond Christus. We komen daarvoor niet meer samen in alle kerken. Maar op bepaalde plaatsen proberen we in interparochiale vieringen gestalte te geven aan deze unieke verbondenheid. We hopen hierdoor ook te groeien naar een nieuwe vorm van parochiegemeenschap binnen ons dekenaat.