Door uw kindje te laten dopen, drukt u als ouders uit dat u het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden. Dankzij uw keuze voor het doopsel, laat u het ook deelnemen aan het leven in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.
Alvast hartelijk welkom!

In het doopsel worden mensen ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
Wie gedoopt wordt, wordt verder op een diepe manier verbonden met Jezus Christus. Paulus verwoordt dit uitdrukkelijk: gedoopt worden is binnengaan in de dood van Christus, sterven en begraven worden met Hem maar ook met Hem verrijzen (vgl. Rom 6). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. We zijn allen kind van dezelfde God geworden.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. De symboliek rond water beweegt zich rond twee brandpunten: leven en vruchtbaarheid enerzijds en dood en vernietiging anderzijds. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden in de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. In het doopsel worden we bevrijd van alle zonden opdat we ‘deel zouden krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 P 1, 4). Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper” (Kol 3, 9-10).

Naar de veelgestelde vragen over het doopsel…

De antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ) zijn ook te lezen in het Magazine ‘Nieuw leven’, uitgegeven bij Halewijn.

U kunt ook de folder hier lezen of bestellen bij de uitgeverij Halewyn: Kiezen voor het doopsel

Klik hier voor het online invullen van de doopselaanvraag. De aanvraag in je mailbox geldt als bevestiging.

Een aanvraag gebeurt minstens een maand voor de gewenste doopdatum. 

Klik hier voor de contactinfo van onze secretariaten.

 

kerk Buggenhout, Denderbelle, Lebbeke, Opdorp, Opstal en Wieze       

Er zijn meestal twee doopzondag per maand, afwisselend in één van de kerken. 
De viering gebeurt, afhankelijk van het aantal aanvragen, met een viertal doopkindjes.

 

Doopsels 2022

 

2 januari 2022  

Sint-Martinuskerk Denderbelle

16 januari 2022

Sint-Niklaaskerk Buggenhout

6 februari 2022

Sint-Amanduskerk Opdorp

20 februari 2022

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke

6 maart 2022  

H.H.-Salvatorkerk Wieze

20 maart 2022

Sint-Niklaaskerk Buggenhout

3 april 2022  

Sint-Gerardus Majellakerk Opstal

17 april 2022 Paasdienst

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke (11u00)

1 mei 2022  

Sint-Martinuskerk Denderbelle

15 mei 2022

Sint-Niklaaskerk Buggenhout

5 juni 2022  

Sint-Amanduskerk Opdorp

19 juni 2022  

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke

3 juli 2022  

H.H.-Salvatorkerk Wieze

17 juli 2022  

Sint-Niklaaskerk Buggenhout

7 augustus 2022  

Sint-Gerardus Majellakerk Opstal

21 augustus 2022  

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke

4 september 2022  

Sint-Martinuskerk Denderbelle

18 september 2022  

Sint-Niklaaskerk Buggenhou

2 oktober 2022

Sint-Amanduskerk Opdorp

16 oktober 2022  

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke

6 november 2022  

H.H.-Salvatorkerk Wieze

20 november 2022  

Sint-Niklaaskerk Buggenhout

4 december 2022  

Sint-Gerardus Majellakerk Opstal

18 december 2022

O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doopsel Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke
Doopsel
Doopsel