Door uw kindje te laten dopen, drukt u als ouders uit dat u het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden. Dankzij uw keuze voor het doopsel, laat u het ook deelnemen aan het leven in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.
Alvast hartelijk welkom!

In het doopsel worden mensen ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
Wie gedoopt wordt, wordt verder op een diepe manier verbonden met Jezus Christus. Paulus verwoordt dit uitdrukkelijk: gedoopt worden is binnengaan in de dood van Christus, sterven en begraven worden met Hem maar ook met Hem verrijzen (vgl. Rom 6). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. We zijn allen kind van dezelfde God geworden.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. De symboliek rond water beweegt zich rond twee brandpunten: leven en vruchtbaarheid enerzijds en dood en vernietiging anderzijds. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden in de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. In het doopsel worden we bevrijd van alle zonden opdat we ‘deel zouden krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 P 1, 4). Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper” (Kol 3, 9-10).

Naar de veelgestelde vragen over het doopsel…

De antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ) zijn ook te lezen in het Magazine ‘Nieuw leven’, uitgegeven bij Halewijn.

U kunt ook de folder hier lezen of bestellen bij de uitgeverij Halewyn: Kiezen voor het doopsel

Klik hier voor het online invullen van de doopselaanvraag. De aanvraag in je mailbox geldt als bevestiging.

Een aanvraag gebeurt minstens een maand voor de gewenste doopdatum.

Klik hier voor de contactinfo van onze secretariaten.

Denderbelle – Wieze & Lebbeke centrum O.L.V. Buggenhout & Opstal & Opdorp

Voor de Lebbeekse kerken zijn er meestal twee doopzondag per maand, afwisselend in één van de drie kerken.

De doopviering gaat door om 14.00 u. in groepjes van maximaal 4 kindjes, indien meer dan vier aanvragen, dan is er ook een doopviering om 15.00 u.

Voor de Buggenhoutse kerken is er één doopzondag per maand, afwisselend in één van de drie kerken.

De doopviering gaat door om 14.00 u. in groepjes van maximaal 4 kindjes, indien meer dan vier aanvragen, dan is er ook een doopviering om 15.00 u.

Doopzondagen 2021

16/05/21 Lebbeke 

06/06/21 Denderbelle 

20/06/21 Lebbeke 

04/07/21 Wieze 

18/07/21 Lebbeke 

01/08/21 Denderbelle 

15/08/21 Lebbeke (volzet)

05/09/21 Wieze 

19/09/21 Lebbeke 

03/10/21 Denderbelle 

17/10/21 Lebbeke 

07/11/21 Wieze

21/11/21 Lebbeke 

05/12/21 Denderbelle 

19/12/21 Lebbeke 

Doopzondagen 2021

10/01/21 Buggenhout

07/02/21 Opdorp

14/03/21 Opstal

04/04/21 Buggenhout (Pasen)

09/05/21 Opdorp

06/06/21 Opstal

04/07/21 Buggenhout

01/08/21 Opdorp

05/09/21 Opstal

03/10/21 Buggenhout

07/11/21 Opdorp

05/12/21 Opstal

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

doopsel Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke
Doopsel Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke
Doopsel
Doopsel