In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.

Gebed uit de vormselliturgie

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

 

 

 

Zoeken

vormsel
vormsel 2020 Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

Klik hier voor onze folder omtrent het vormsel in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

CATECHESE voor IEDEREEN:
Een gedoopte wordt uitgenodigd om heel zijn leven te groeien in geloof.
U vindt hier de verschillende catecheses voor 2021 - 2022.

Contactpersonen
Denderbelle - Lebbeke - WiezeKatleen De Wolf – 0474 60 70 96
Buggenhout - Opdorp - Opstal: Tina Blommaert – 0479 74 44 16
 
 
In onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen. Voor 2022 is dit:

zaterdag 7 mei       kerk Buggenhout (in de namiddag-vooravond)

zondag 8 mei         kerk Lebbeke (in de voormiddag)

concrete uren worden later gecommuniceerd.

Check eerst onze infofilmpjes alvorens je inschrijft.
Ze bieden je inzichten over het sacrament van het vormsel en het belang van de catechese en praktische afspraken.

Klik hier voor het online invullen van de aanvraag voor het vormsel.
Uw aanvraag is pas definitief na het overschrijven van het inschrijvingsbedrag van 40 euro*

op rekening

IBAN: BE26 7360 3494 5629 

met vermelding “inschrijving vormselcatechese + 2022+ naam vormeling”