checked 18.04

check: Regeling eerste communies en vormsel najaar 2021

In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.

Gebed uit de vormselliturgie

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

 

 

 

 

Zoeken

vormsel
vormsel 2020 Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

Klik hier voor onze folder omtrent het vormsel in de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

CATECHESE voor IEDEREEN:
Een gedoopte wordt uitgenodigd om heel zijn leven te groeien in geloof.
U vindt hier binnenkort de data 2020-2021 van verschillende catechese bijeenkomsten (niet van toepassing: catechese gebeuren online of via mail) waartoe iedereen wordt uitgenodigd.

Contactpersonen
Denderbelle - Lebbeke - WiezeKatleen De Wolf – 0474 60 70 96
Buggenhout: Tina Blommaert – 0479 74 44 16
Opstal: Laurens De Coninck – 0476 65 48 81
OpdorpMyriam Stevens –  0474 38 41 12
 

 

In onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen. Voor 2021 is dit uitzonderlijk verschoven naar het jaar omwille van de pandemie!

zaterdag 11 september          kerk Buggenhout 

zaterdag 18 september         kerk Lebbeke

concrete uren worden verder gecommuniceerd vanaf half april. We blijven rekening houden met respectievelijke maatregelen die worden opgelegd om het virus onder controle te houden.

Check eerst onze infofilmpjes alvorens je inschrijft.
Ze bieden je inzichten over het sacrament van het vormsel en het belang van de catechese en praktische afspraken.

Klik hier voor het online invullen van de aanvraag voor het vormsel.
Uw aanvraag is pas definitief na het overschrijven van het inschrijvingsbedrag van 40 euro*

op rekening

IBAN: BE26 7360 3494 5629 

met vermelding “inschrijving vormselcatechese + 2021+ naam vormeling”

 

Klik hier voor de contactinfo van onze secretariaten.