v.z.w. Parochiale Werken

 

v.z.w. Parochiale Werken H.-Gerardus

Contactpersonen: Peter De Ridder en Marc Wauters

De v.z.w. beheert het Parochiaal Centrum Torenhof, Putweg 2 te Buggenhout-Opstal. De grote zaal en twee vergaderlokalen staan ter beschikking van de parochiale organisaties doch ook andere verenigingen en particulieren kunnen er gebruik van maken zoals voor familiefeesten.

Gemandateerde uitbater Torenhof: Piet Van Engelgem (0475/98.06.70).

Palingfeesten: Jaarlijks richt de v.z.w. Parochiale Werken H.-Gerardus Palingfeesten in op de eerste zondag na Allerheiligen. Om dit tot een goed einde te brengen zijn vele handen en ideeën nodig. Op deze manier willen wij de samenhorigheid versterken en de financiële lasten van de parochiezaal ondersteunen.

v.z.w. Parochiale Werken Nicolaas

Beheert het Parochiaal Centrum Nicolaas in de Jachtweg te Buggenhout. De lokalen staan ter beschikking van de parochiale organisaties doch ook andere verenigingen en particulieren kunnen er gebruik van maken zoals voor familiefeesten.

Klik HIER voor alle info over zaal Nicolaas

VZW Parochiale Werken Lebbeke

Beheert het complex Toreken, Grote Plaats, Lebbeke. Het Toreken biedt twee grote zalen met een capaciteit van 120 personen per zaal. Alsook een vergaderzaal voor 32 personen aan tafels en een tweede kleinere vergaderzaal met een capaciteit voor 16 personen aan tafels. reservaties via e-mail of check.

voorzitter: Geert C. Leenknegt

Secretaris: Leo Quintelier  0475 635 623
Penningmeester: Leo Quintelier
Lieven Van Medegael,
Jozef Van Gijzehem, 052 41 20 04