Kalender

april 2020
21/04/2020 - 00:10 Kerkplekploeg Opdorp
21/04/2020 - 11:30 Paasviering OKRA Buggenhout
22/04/2020 - 08:35 Even stil maken, samen bidden - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
23/04/2020 - 10:00 Buggenhout bidt - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
23/04/2020 - 19:00 Parochieploeg
25/04/2020 - 08:00 Eucharistieviering Boskapel Buggenhout
25/04/2020 - 18:00 Eucharistieviering met nadienst overledenen - Sint-Amanduskerk Opdorp
26/04/2020 - 09:00 Eucharistieviering - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
26/04/2020 - 10:30 Eucharistieviering - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
26/04/2020 - 14:00 Doopviering - Sint-Amanduskerk Opdorp
27/04/2020 - 20:00 Kerkraad Buggenhout
28/04/2020 - 18:00 t/m 19:30 Zangmoment voor alle vormelingen van Lebbeke / Denderbelle / Wieze in de kerk van Lebbeke
29/04/2020 - 08:35 Even stil maken, samen bidden - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
30/04/2020 - 10:00 Buggenhout bidt - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
30/04/2020 - 18:00 t/m 20:00 Generale Repetitie Vormsel in de kerk van Lebbeke
30/04/2020 - 18:00 t/m 20:00 Generale Repetitie Vormsel in de kerk van Wieze
mei 2020
01/05/2020 - 14:30 Eucharistieviering rvt Heymeulen - Opstal
01/05/2020 - 19:00 Mariagebed Kapel Beukenstraat/Genthof - Buggenhout
02/05/2020 - 08:00 Startviering Bosbegankenis - Boskapel Buggenhout
02/05/2020 - 16:00 t/m 18:00 Vormsel (Denderbelle en Wieze) in de kerk van Wieze
02/05/2020 - 18:00 Eucharistieviering - Sint-Amanduskerk Opdorp
03/05/2020 - 09:00 Eucharistieviering - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
03/05/2020 - 11:00 t/m 12:00 Vomsel (alle vormelingen van Lebbeke) in de kerk van Lebbeke
03/05/2020 - 11:00 Eucharistieviering - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
03/05/2020 - 18:00 Eucharistieviering - Boskapel Buggenhout
04/05/2020 - 19:00 Gebedsviering - Boskapel Buggenhout
05/05/2020 - 19:00 Gebedsviering - Boskapel Buggenhout
06/05/2020 - 08:35 Even stil maken, samen bidden - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
06/05/2020 - 19:00 Doopcatechese A - Buggenhout
06/05/2020 - 19:00 Gebedsviering - Boskapel Buggenhout
07/05/2020 - 10:00 Buggenhout bidt - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
07/05/2020 - 19:00 Gebedsviering - Boskapel Buggenhout
08/05/2020 - 19:00 Gebedsviering - Boskapel Buggenhout
09/05/2020 - 08:00 Eucharistieviering Boskapel Buggenhout
09/05/2020 - 13:30 Huwelijksviering Van Geerteruy - Van Sinay - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
09/05/2020 - 18:00 Eucharistieviering - Sint-Amanduskerk Opdorp
10/05/2020 - 09:00 Eucharistieviering - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
10/05/2020 - 10:30 Eucharistieviering - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
10/05/2020 - 18:00 Slotviering Bosbegankenis - Boskapel Buggenhout
12/05/2020 - 14:00 Bedevaart Boskapel Samana Opstal
13/05/2020 - 00:10 Bezoek van bisschop Lode aan dekenaat Dendermonde
13/05/2020 - 08:35 Even stil maken, samen bidden - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
13/05/2020 - 14:00 Bedevaart Boskapel Samana Opdorp
14/05/2020 - 10:00 Buggenhout bidt - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
14/05/2020 - 20:00 Vorming 3Kpp
16/05/2020 - 08:00 Eucharistieviering Boskapel Buggenhout
16/05/2020 - 18:00 Eucharistieviering met nadienst overledenen - Sint-Amanduskerk Opdorp
17/05/2020 - 09:00 Eucharistieviering met nadienst overledenen - Sint-Gerardus Majellakerk Opstal
17/05/2020 - 10:30 Eucharistieviering met nadienst overledenen - Sint-Niklaaskerk Buggenhout
19/05/2020 - 19:00 Doopcatechese B - Avalonpastorij Opstal

Pagina's