Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven(uit de huwelijksliturgie).

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Wat liefde is, leren christenen van Jezus van Nazaret. Zijn leven stond geheel in het teken van de ander. In hun wederzijds gegeven-zijn aan elkaar willen gehuwden die liefde – Christus’ liefde voor zijn volk – zichtbaar en tastbaar maken. Daarom erkent de kerk het huwelijksverbond als een sacrament, als een heilig teken waarin Gods liefde concreet wordt.

De huwelijksgemeenschap steunt voor alles op een bewust en vrij gekozen ‘ja’ van de huwenden. De huwenden geven zich vrijwillig aan elkaar.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde die in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

lees ook de brochure: Werken aan je relatie.

Klik voor: Praktische aanvraag van een huwelijk

 

Bij de voorbereiding op jullie huwelijk is het kiezen van Schriftlezingen voor een huwelijksviering heel belangrijk. Wat verder geven een link naar Bijbelteksten die zijn samengebracht rond een aantal thema’s, waarden en symbolen, zodat trouwers gericht in de Bijbel kunnen zoeken naar teksten die aansluiten bij hun ervaringen, dromen, verlangens, geloof … of naar teksten die een snaar bij hen doen trillen, die hen appelleren, confronteren, bemoedigen, enthousiasmeren…

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor de suggesties…

Voor de vieringen in de kerken van de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke kunt u alvast deze bundel eens doornemen. De verschillende documenten worden u bezorgd na telefonisch contact met de pastoor of vindt u bij Praktische aanvraag van een huwelijk