Beste vrijwilliger,
Vooreerst willen we u van harte bedanken voor uw gedreven en belangloze inzet voor de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. 

Daarom nodigen we u dan ook graag uit op een bijeenkomst voor de medewerkers van de Mariaparochie die doorgaat op woensdag 8 juni in de parochiezaal Toreken, Grote Plaats, te Lebbeke om 19.30 uur.

We willen samen met alle medewerkers ingaan op de uitnodiging van onze paus en bisschop om synodaliteit een plaats te geven in onze persoonlijke inzet en tegelijk zien hoe we de parochie een verdere gestalte kunnen geven. Daarbij zullen o.a. thema’s als liturgie, verkondiging en diaconie zeker een plaats krijgen.

Samen met de parochieploeg kunnen we vragen voorleggen en antwoorden zoeken binnen die geest van synodaliteit. Daarom zou het handig zijn als u een balpen meebracht. 

Wie positief wil meebouwen aan een mooie geloofsgemeenschap waar iedereen zich thuis kan voelen is hartelijk welkom.

Om praktische redenen vragen we u om ons een seintje te geven of u al dan niet aanwezig kan zijn via secretariaat@parochiebuggenhoutlebbeke.be.

Tot dan!

de parochieploeg van de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

 

 

 

overleg
Mariaparochie